Nyheter

Hager bygger anställer hållbarhetsansvarig

Hager tar sikte på en framtid med låga koldioxidutsläpp och anställer hållbarhetsansvarig med tekniskt kunnande. Johan Sundvall, som tidigare arbetat med energioptimering på Hager, ser den nya rollen som en möjlighet att påverka branschen genom att skifta fokus från pris till miljö.

Omvandlingen av energisektorn, från fossilbaserat till noll koldioxidutsläpp under andra hälften av detta århundrade, kan uppnås genom elektrifiering. Så för att bidra till låga koldioxidutsläpp anställer Hager en nationell hållbarhetsansvarig.

Johan Sundvall, som tidigare hjälpte konsulter och systemintegratörer att energioptimera fastigheter, arbetar numera som hållbarhetsansvarig på Hager i Sverige.

– Att jag kommer från tekniksidan ger mig en unik produktinsikt. Det kommer gynna våra kunder i och med den klimatomställning vi alla måste bidra till, säger Johan.

Hans första uppdrag blir att fokusera på miljödokumentation. Först ut är EPD/PEP-dokumentationen som han hoppas ska vara klar under första halvan av 2023.

PEP ecopassport är ett ramverk för miljödeklarationer till produkter inom el-, elektronik och HVAC-industrin. Johan kommer också att uppdatera handlingar för SundaHus och Byggvarubedömningen.

Därefter ska han arbeta bredare med hållbarhet.

– Tillsammans med mina kollegor i Europa ska vi förbättra hantering av förpackningsmaterial samt fokusera på hållbar produkt- och förpackningsutveckling.

Samtidigt vill jag påverka den svenska marknaden att värdesätta miljö framför pris, säger Johan.

Leif Hallén, som är vd för Hager, ser affärsnyttan i hållbarhetsarbetet.

– Utöver de positiva hållbarhetsaspekterna så ser vi att det finns en affärspotential i detta. Det här kommer hjälpa oss att bygga en hållbar affärsmodell för framtiden, säger han.