Nyheter

Gröna väggar

Nu utökar Strängbetong sitt Green Spine Line™ sortiment med ytterligare en produkt – gröna väggar som har 26% mindre koldioxidutsläpp jämfört med referensprodukter (Vägledning för Klimatförbättrad betong från Svensk Betong).

Den minskade klimatpåverkan är ett resultat av mindre mängd armering i kombination med reducerad mängd inblandad cement. Detta är ett viktigt steg mot att kunna erbjuda ett komplett sortiment av gröna betongstommar inom ramen för Consolis Green Spine Line™ – certifierade och hållbara prefabricerade produkter, lösningar och metoder. Produkter som kommer att spela en viktig roll för byggindustrins hållbara utveckling.

Strängbetongs gröna väggar produceras företrädesvis i en sk batteriform vilket innebär att väggen gjuts och brinner i stående form. Denna produktionsmetod har en rad fördelar – den ökar effektiviteten genom att flera väggar kan gjutas samtidigt. Dessutom förenklar den processen när väggen lyfts ur ramen vilket gör att mindre cement kan användas. De gröna väggarna är dessutom minimalt armerade vilket ytterligare minskar produktens klimatpåverkan. Produkten används som innervägg i såväl bostäder som kontor.

– Innerväggar är en viktig produkt hos Strängbetong – varje år säljer vi en stor andel innerväggar. Att vi nu kan erbjuda en produkt med kraftigt reducerad klimatpåverkan kommer att få stor hållbarhetseffekt och vara en viktig pusselbit för våra kunder i deras strävan mot klimatneutralitet, säger Johan Bergström, Chef Affär på Strängbetong.

Att utveckla hållbara betongelement handlar mycket om att kunna göra mer av mindre samt att sätta rätt element på rätt plats. Ofta överdimensioneras elementen som används – dvs de utvecklas för att kunna ta större laster än vad konstruktionen kräver. Att tänka smart i både designfasen i produktionen av elementen innebär stora hållbarhetsvinster.

– En byggnads klimatavtryck definieras till stor del i uppstartsfasen. Att våra konstruktörer kommer in tidigt i byggprocessen och för möjlighet att ge råd om optimerad design kan innebära radikala hållbarhetsvinster för våra kunder. Genom detta arbetssätt kan vi alltid garantera att rätt element används på rätt plats vilket ger positiva effekter både för plånboken och för klimatet, fortsätter Johan Bergström.

Fakta Green Spine Line

Strängbetongs gröna väggar är en del av Consolis Green Spine Line™. För att få ingå i Green Spine Line™ har produkten genomgått Consolis certifieringsprocess vilket säkerställer att den svarar upp mot följande kriterier:

Minst 15 % lägre CO2-utsläpp per ton jämfört med prefabricerade referensprodukter.

En tydlig plan för att kontinuerligt minska produkternas CO2-utsläpp ytterligare över tid.

Produkten har den kommersiella kraften att ha en betydande inverkan på kundernas resa mot klimatneutralitet.