Nyheter

Peab ansluter sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

För att lösa samtidens och framtidens utmaningar kring byggsektorns klimatpåverkan krävs samverkan på bred front. Därför har Peab tillsammans med ett 30-tal andra företag i branschen anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande.

Plattformen syftar till ett behovsdrivet samarbete för att möjliggöra en omställning till en klimatneutral byggbransch. Den tar avstamp i Sveriges riksdags beslut om att Sverige senast år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser, bygg- och anläggningsbranschens färdplan för att nå det nationella målet samt Göteborgs stads mål om ett klimatavtryck nära noll år 2030.

– Vi ser fram emot att tillsammans med övriga aktörer bidra med kunskap och lära oss mer om hur vi inom bygg- och fastighetsbranschen skapar förutsättningar för ett hållbart byggande. Peab har positiva erfarenheter från liknande initiativ, bland andra LFM30 i Malmö och HS30 i Stockholm, där vi fått med oss konkret kunskap i klimatomställningen, säger Anna-Maria Walleby hållbarhetsspecialist på Peab projektutveckling Väst.  

Samverkansaktörerna åtar sig bland annat att dela med sig av kunskap och praktiska erfarenheter, aktivt använda plattformen för att synliggöra behov och hitta gemensamma lösningar samt visa ett tydligt och modigt klimatledarskap genom att styra sina verksamheter mot en minskad klimatpåverkan i praktiken.

– Som Sveriges största byggföretag är det en självklarhet att ha en framåtlutad position i klimatomställningen. Plattformen för klimatneutralt byggande ger muskler i arbetet genom att vi kan utbyta erfarenheter och ställa krav som gynnar ett mer hållbart byggande både lokalt och nationellt, säger Staffan Lundqvist, affärsenhetschef Peab Projektutveckling Väst.

Den 22 november är det kickoff för alla de aktörer som anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande.

Mer om plattformen hittar du här: 

Deklaration Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande

Foto: Pasi Mämmelä