Nyheter

Stort intresse för att sänka CO2-avtryck med Biobetong

Abetongs satsning på klimatförbättrad betong har fått stort gehör på marknaden. Företagets Biobetong med 33 procent lägre CO2-avtryck används bland annat i flera större bostadsprojekt och vid nybyggnation av Vrinnevisjukhuset i Norrköping.

– Intresset för Biobetongen har vuxit enormt under året. Vi märker att aktörer i alla delar av byggsektorn prioriterar hållbara alternativ högt. Byggherrarna är tydliga med att klimatavtrycket nu är en viktig faktor i alla inköp, säger Uldis Lundin, försäljningschef Syd på Abetong.

Andra generationens Biobetong

Abetong har jobbat hårt under lång tid för att kontinuerligt förbättra miljöprestandan för alla sina produkter. Redan under 2020 presenterade företaget den första generationens Biobetong som idag kan produceras i större delen av prefab-elementen till husbyggnationer. Nylanserade Biobetong II innebär ytterligare ett stort kliv framåt i jakten på minskade koldioxidutsläpp. Den har 33 procent lägre CO2-avtryck jämfört med Svensk Betongs branschvärde.

– Kunderna lyfter hållbarhetsfrågorna allt tidigare i dialogen med oss och vi har många intressanta projekt med Biobetong-stommar på gång just nu. Kvarteret Habitat 7 som NCC bygger i Göteborg och Region Östergötlands ombyggnation av Vrinnevisjukhuset i Norrköping är två exempel, säger Uldis Lundin.

Nya regler infördes i år

Från och med den 1 januari 2022 gäller de nya reglerna med krav på klimatdeklaration vid nybyggnation. På längre sikt, kanske redan år 2025, kommer myndighetskraven att omfatta inte bara redovisning av klimatpåverkan utan även faktiska gränsvärden som anger ett max CO2-utsläpp per kvm BTA. Det gör att Uldis Lundin tror på ännu större efterfrågan på Biobetong från byggsektorn framöver.

– Betong har en lång rad svårslagna fördelar som byggmaterial. God brand- och fuktsäkerhet, ljudisolerande egenskaper och det är i stort sett helt underhållsfritt. Det är just miljöaspekterna som tidigare varit en utmaning. Med Biobetongen erbjuder vi våra kunder ett hållbart alternativ även i det perspektivet, säger han.

CO2-kalkylatorn visar klimatnyttan

För att förenkla för kunderna har Abetong tagit fram en koldioxidkalkylator som visar hur belastningen skiftar mellan olika val och lösningar i prefabstommen. Med det som grund kan Abetongs säljare presentera en klimatkalkyl i varje enskilt projekt.