Nyheter

Studie: Picture of Transformation – hur ser Sverige ut 2030?

En studie som illustrerar hur Sverige kommer att se ut år 2030 har tagits fram av Siemens efter intervjuer med ett 60-tal svenska företag, organisationer och forskare. Fokus i projektet är vilken teknisk utveckling och vilka hållbarhetsutmaningar som kan förväntas de kommande åtta åren och hur detta kommer att förändra vår ekonomi, industri, infrastruktur och samhälle.

Idag står mänskligheten inför den kanske största utmaningen i historien – en total omvandling av den globala ekonomin. Utvecklingen för att uppnå det som krävs för bli koldioxidneutrala måste påskyndas, men övergången ska också vara rättvis för alla. Projektet grundar sig på övertygelsen om att en global omställning bara kan gå snabbt och lyckas om vi människor gör det med gemensamma krafter. Därför har Siemens genomfört ett projekt i Sverige för att ta fram ett scenario för framtiden – Picture of Transformation.

Studien sammanställer en rad olika forskningsresultat samt kunskapen och erfarenheten hos mer än 100 interna och externa experter från svenska företag, branschorganisationer och den akademiska världen. Den beskriver hur Sverige kan få en mer hållbar och digital framtid, och hur det skulle kunna se ut.

– Jag är övertygad om att vi behöver en heltäckande bild om hur vi kan bli bättre om vi samarbetar. Studien ska ge en tydligare förståelse om att uppmana till en kraftig acceleration till omställningen, säger Mikael Leksell, vd för Siemens i Sverige och Norden.

Experterna förväntar sig stora digitala och hållbara förändringar som påverkar alla delar av det svenska samhället och hur våra städer kommer att se ut. Bilden illustrerar förändringar inom åtta viktiga delar av samhället: mobilitet, energi, industri, samhälle, infrastruktur, ekonomi, digitalisering och säkerhet.

I Sverige 2030 kommer vi att leva i ett samhälle där allt och alla kan vara uppkopplade. Inom industrin ser vi att digitala tvillingar resursoptimerar vår produktion och produkter. Man ser att industri och transportsektorn har drivit på utbyggnaden av fossilfri el och smarta nät. Vi kommer att ha våra möten i metaverse och får hjälp av AI att ta beslut i vår vardag. Det resulterar i ett mer hållbart samhälle med hjälp av digitalisering, där säkerhet och integritet är grundstenar. Siemens kommer att fortsätta sitt arbete att sammanföra intressenter och medverka till en bred och positiv dialog.

Här kan ni läsa mer om projektet Picture of Transformation Sverige 2030 och ladda ner den fullständiga studien: 

www.siemens.se/2030