Nyheter

Utbildning – KLIMATDEKLARERA med Prodikts lättanvända plattform

En kurs uppdelad i två halvdagar går igenom bakgrunden till klimatdeklarationer och visar hur framtagningen av komplett deklaration görs i Prodikt. Efter kursen kan var och en göra klimatdeklarationer på egen hand.

För flertalet nybyggnationer på mer än 100 kvadratmeter och som söker bygglov 2022 och framgent måste byggherren enligt lag skicka in klimatdeklaration till Boverket. Hur gör man då om man är byggherre, eller dennes utförare i egenskap av entreprenör, arkitekt eller konsult? Det är enkelt om Prodikt används!

Prodikt är en plattform och databas med information om byggprodukter. Informationen täcker bland annat in klimatdata, hur stor klimatbelastning varje produkt orsakar. Databasen har både specifika data för produkter och generiska data, de senare är medelvärden för respektive typ av produkt med cirka 25 procent påslag i klimatbelastning.

Prodikt är ett projektverktyg där användaren gör produktval för alla byggprodukter och byggmaterial som används i projektet, och lägger in kvantiteterna. Eller så importerar man smidigt sin projektfil. En av många fördelar med Prodikt är att det sedan går att göra klimatberäkning och få ut en klimatdeklaration.

– Byggbranschen står inför en stor utmaning med klimatdeklarationerna. Det är många nya ord och begrepp att lära sig, det är också väldigt mycket data att hålla ordning på. När vi lärt oss det kommer klimatdeklaration att vara ett bra verktyg för hållbarhetsarbetet, säger en av utbildarna, Patric Wichmann på Triple P Wichmann.

– Oavsett vilken plattform eller verktyg man tänker använda är det bra att känna till bakgrunden, varför det krävs klimatdeklarationer. Detta lär vi ut under kursens första del, berättar Carsten Svensson, Prodikts (Carbonzero ABs) marknadsutvecklingschef.

Bakgrunden omfattar allt från övergripande klimatfrågor, med FN:s miljömål och EU:s Gröna Giv, ner till detaljnivå om livscykelanalyser, klimatberäkningar, EPD:er och vilka krav byggherren har på sig. Hur en klimatdeklaration är utformad och vad den innehåller.

– Den andra halvdagen är praktisk. Då övar vi oss på att göra klimatdeklarationer i Prodikt. På vårt företag tror på enkelhet. Man ska inte behöva vara doktor i livscykelanalyser för att kunna göra en klimatberäkning och deklaration. De som går kursen kommer verkligen att kunna detta själva. En klimatdeklaration görs på kort tid och baseras på data med hög kvalitet, säger Carsten Svensson.

På köpet får deltagarna också introduktion och inblick i övriga möjligheter med Prodikt när den används som projektverktyg, exempelvis produkt- och projektanalys samt filimport.

Prodikt:

https://app.prodikt.com/