Nyheter

ASSA ABLOYs klimatmål bekräftade som vetenskapligt baserade

ASSA ABLOY, världsledande inom accesslösningar, har fått sina hållbarhetsmål bekräftade av Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Under 2020 lanserade ASSA ABLOY ambitiösa hållbarhetsmål för att avsevärt minska sina utsläpp av växthusgaser i hela värdekedjan, halvera de absoluta utsläppen till 2030 och vara klimatneutrala senast år 2050. SBTi har nu bekräftat att ASSA ABLOYs mål för att minska utsläppen ligger i linje med kraven för att begränsa den globala uppvärmningen till högst 1,5°C, enligt den senaste klimatvetenskapen och målet i Parisavtalet.

– Hållbarhet kommer att vara avgörande för ekonomisk och industriell utveckling under de kommande decennierna. ASSA ABLOY har åtagit sig att halvera CO2-utsläppen från vår egen verksamhet (Scope 1 och 2) till 2030. Dessutom kommer vi att minska fotavtrycket från vår bredare värdekedja, inklusive råvaror, logistik och produkter med 28% till 2030, vårt Scope 3-fotavtryck. Vi kommer att vara klimatneutrala senast år 2050. Ratificeringen av våra mål från SBTi visar vår ambition att leda vår bransch mot en mer hållbar framtid, säger Nico Delvaux, VD och koncernchef för ASSA ABLOY.

– Vi har robusta planer på plats för att minska vår energiförbrukning genom vårt strukturprogram för tillverkning och energieffektivitetsåtgärder på våra mest energiintensiva anläggningar. Detta i   kombination med att använda mer förnybar energi hjälper oss att uppnå vårt 50-procentiga minskningsmål, jämfört med basåret 2019. Mer än 98% av våra totala CO2-utsläpp finns i vårt Scope 3-fotavtryck i den bredare värdekedjan. ASSA ABLOY har åtagit sig att minska Scope 3-utsläppen med 28% till 2030. Detta kommer att uppnås genom konkreta initiativ för att använda råvaror mer effektivt, använda material med låga koldioxidutsläpp och utveckla mer hållbara lösningar, säger Charles Robinson, direktör och chef för Hållbarhet, ASSA ABLOY.

Om Science Based Targets-initiativet 

Science Based Targets är ett världsomspännande initiativ som ger stöd åt företag för att sätta vetenskapliga klimatmål och öka deras konkurrenskraft i övergången till en ekonomi baserad på en reducerad utsläppsnivå. Det är ett samarbete mellan Carbon Disclosure Project (CDP), FN:s Global Compact (UNGC), World Resources Institue (WRI) och Världsnaturfonden (WWF).