Nyheter

Ny rapport från PwC: Riskkapitalet ökar fokus på teknik som minskar utsläpp

Drygt en fjärdedel av alla riskkapitalinvesteringar går nu till klimatteknik, och satsningar med koppling till utsläppsminskning och koldioxidlagring tar allt större plats. Däremot finns det utvecklingspotential för teknik inom matsvinn och solenergi. Det här visar en global rapport från PwC som återkommande kartlägger riskkapitalinvesteringar inom klimatteknikområdet.

Enligt rapporten har riskkapital för över 50 000 miljarder dollar samlats in för satsningar på bolag inom klimatteknik, vilket motsvarar en dryg fjärdedel av de totala riskapitalinvesteringarna. Det märks även en tydlig förändring när det gäller inriktningen. Allt mer av pengarna går nämligen till teknik som fokuserar på utsläppsminskningar.

– Vi har tittat på de sektorer som står för 85 procent av utsläppen och jämfört med startup-bolag som har lösningar för den sortens utmaningar. Förra året fick de här startup-bolagen 39 procent av de totala investeringarna inom klimatteknik. Nu i år har den här andelen glädjande nog ökat till 52 procent, berättar David Ringmar, som är ansvarig för ESG-rådgivning inom PwC Sverige.

Koldioxidlagring lockar – utvecklingspotential för matsvinn och solenergi

Ett område där den trenden märks tydligt är inom infångning och lagring av koldioxid. Efter en undanskymd tillvaro under många år är de totala investeringarna nästan dubbelt så stora i år som under hela 2021. Samtidigt finns det fortfarande delområden som släpar efter. Här pekar rapporten ut teknik för minskning av matsvinn och solenergi som underfinansierade.

– Marknaden för klimatteknik är fortfarande liten i förhållande till dess potential när det gäller utsläppsminskning, och de krav som forskarna ser för att nå Parisavtalets mål. För att klara koldioxidutsläppen till år 2030 måste vi få in mer investeringar till klimatteknik, och inte enbart då i de större affärerna. Det handlar om att nå ut med kapital till många områden och till bolag som befinner sig i olika faser, säger David Ringmar.

Investeringar på lägre nivåer tappar fart

När det gäller nivåer på satsningarna, så lyfter rapporten fram att antalet affärer med kapital under fem miljoner dollar har minskat sedan början av 2021.

– Det här är ofta bolag som befinner sig under utveckling, men som i förlängningen kan bli framgångsrika och ta sig vidare till nya nivåer. Om de här bolagen inte kan locka intresse i ett tidigt skede, finns en risk för att de tappar fart och att investeringskurvan dalar på längre sikt, menar David Ringmar.

Om rapporten State of Climate Tech 2022

State of Climate Tech är en global kartläggning som lyfter fram finansiella trender inom innovativ klimatteknik med fokus på startup-bolag. Resultaten grundas på data från Pitchbook och analysen baseras på PwC:s Climate Tech Investment Index.

Här kan du ladda ner rapporten: 

State of Climate Tech 2022.