Nyheter

Framtidens fordonsindustri kräver hållbara leverantörer

Hållbarhet, energieffektivisering och ökad konkurrenskraft genom samverkan. Elmia Subcontractor lyfter industrins viktigaste frågor med hjälp av branschens allra främsta experter – som hur framtidens mobilitetslösningar skapar nya möjligheter för dagens leverantörer.

Framtidens industri formas på Elmia Subcontractor. Här får de stora frågorna sina svar och här diskuteras de absolut hetaste frågorna för tillverkningsindustrin. Allra tydligast är detta i det dagliga scenprogrammet där branschens främsta experter både inspirerar och sprider kunskap kring dagens – och morgondagens – allra viktigaste ämnen.

Hållbarhet, energieffektivisering och samverkan är bara några av de områden som uppmärksammas på scenerna runt om på Elmia Subcontractor. Det är också tre delar som väldigt tydligt genomsyrar framtidens mobilitetslösningar och fordonstillverkning. Frågan är bara hur detta kommer att påverka dagens leverantörer?

– Det kommer att vara lite andra typer av leverantörer som blir aktuella än dagens traditionella OEM-leverantörer. De traditionella OEM:erna begär oftast ganska stora volymer och det är bara en viss typ av underleverantörer som har den kapaciteten. För oss på Nevs kan i stället de medelstora bolagen komma in på ett bättre sätt, säger Peter Dahl, Program Director, Nevs.

Måste klara av snabba förändringar

Peter Dahl presenterade Nevs framtid för autonoma och elektrifierade bilar på Stora scenen under Elmia Subcontractor. Planen är att produktionen ska skalas upp rejält 2026 för att då kunna finnas i mindre begränsade områden över hela världen. Autonom och elektrifiering är grundläggande för Nevs, plus att det handlar om en delad tjänst.

Det här innebär samtidigt omvälvande teknikförändringar som sträcker sig långt utanför själva fordonet. Resultatet? Förmodligen nya typer av leverantörer än de som i dag levererar till den traditionella fordonsindustrin. Med andra ord, leverantörer som kan leverera små till medelstora volymer och som snabbt kan respondera på förändringar. Här pratar dessutom Peter Dahl hellre om partners än om leverantörer.

– Många av de bolagen som jag har träffat här på Elmia Subcontractor känns tillgängliga och enkla att komma nära för att diskutera lösningar. De klarar dessutom av att snabbt reagera på förändringar. Det är svårt att komma in till en stor leverantör och säga: ”Vi har hittat ett fel här som vi måste ändra på, kan vi göra det till nästa månad?” Då tittar de i sina böcker och säger: ”Nja, nej, men om ett halvår kan vi nog klämma in det.” Många av de leverantörer som ställer ut på Elmia Subcontractor är snabba på att ställa om och det är något som kommer att vara väldigt viktigt i framtiden, säger han.

Scania mot koldioxidneutral leverantörskedja

Även Scania pratar om partnerskap när de ska ta sina tunga lastbilar in i framtiden. En framtid som på många sätt utgår från Parisavtalet och att den globala uppvärmningen ska hålla sig under två grader. För Scanias del innebär detta bland annat att leverantörskedjan ska vara koldioxidneutral 2030. Något som givetvis påverkar de leverantörer som i dag har processer som genererar mycket koldioxid – det är nämligen energianvändningen som är den stora boven i dramat när det kommer till tillverkningsprocessen. Något som Jessica Elfsberg, Expert Engineer på Scania, berättade om på Stora scenen under Elmia Subcontractor.

– I Sverige har vi redan en väldigt bra energimix, samtidigt kan en svensk leverantör som använder väldigt mycket el alltid se till så att företaget har en fossilfri el-mix. Då har man tagit ett stort steg på vägen. Sedan finns det en mängd andra processer och då behöver man titta på respektive del för att se vad som behöver göras. Vid vissa typer av processer kan Scania hjälpa till, för andra processer kan man exempelvis vända sig till Rise för att få hjälp. Men oftast handlar det faktiskt om att vara energismart och då är el-mixen en enkel åtgärd, säger Jessica Elfsberg.

På bilden: Peter Dahl, Program Director på Nevs, pratade om en mobilitet i förändring på Elmia Subcontractor och vad detta innebär för möjligheter och utmaningar för dagens leverantörer.