Nyheter

ByggVesta vann Årets Miljöpris på Betongvärldens gala

ByggVesta har tilldelats priset Årets miljöpris vid Betonggalan som nyligen ägde rum på Waterfront i Stockholm. Juryn har uppmärksammat företagets arbete med optimering av byggprocesser och materialutveckling, kombinerat med höga klimatambitioner.

Juryn som bestod av Amanda Borneke, Sweco, Karin Bergkvist, Peab och Andreas Grüneberger, JM.skriver så här i sin motivering:

”ByggVesta vinner Årets Miljöpris på Betongvärldengalan för att de aktivt har arbetat med optimering av byggprocesser och materialutveckling, kombinerat med höga klimatambitioner. ByggVesta har utvecklat och uppfört Sveriges första betongstomme där cementen delvis är utbytt mot spannmålsaska. ByggVesta påvisar en skalbar metod, som tydligt förbättrar och successivt minskar klimatpåverkan i betongvärldens processer, produkter och konstruktioner.”

Materialutvecklingen av betong som uppmärksammas är Agri™Betong. I sin korthet innehåller Agri™Betong spannmålsskal, en restprodukt från jordbruket. Skalen används vanligtvis till biobränsle för att skapa fjärrvärme, men den aska som blir kvar från värmekraftverken kan användas som tillsatsmedel i betongproduktionen.

Agri™Betong har tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren Strängbetong, Södertälje kommun, Lantmännen och forskningsinstitutet Swerim. Projektet, som varit en framgång, har skapat industriell betong med ett hälften så stort klimatavtryck som traditionell betong.

De gjutna betongelementen har installerats i projektet Sköterskan i Sege Park och ByggVesta planerar att i allt större utsträckning använda det i den mix av material som används i nya projekt.

– Vi är mycket glada över att vårt arbete mot klimatneutralt byggande uppmärksammas på detta sätt. Vi jobbar med flera parallella spår för att uppnå vårt mål enligt färdplanen. Nya material är ett av dem och andra är till exempel tidig optimering för att säkerställa rätt material på rätt plats, säger Bill Ögren, Chef Produktion på ByggVesta Development.

På bilden: ByggVesta tilldelas priset Årets miljöpris vid Betonggalan. Marcus Svensson, VD ByggVesta Development och Bill Ögren, Produktionschef ByggVesta Development.

Foto: Boel Ferm