Nyheter

Fastighetsägarna: ”Klimatneutralt byggande ska stimuleras genom tydliga mål och inte genom att lättvindigt detaljstyra med vilka medel”

”En återgång till krångliga detaljkrav kommer inte att ta oss framåt mot en hållbart växande stad.”

Det skriver Christina Heikel, Fastighetsägarna i en debattartikel Göteborgs-Posten:

”Det nya styret i Göteborgs stad behöver skifta fokus från högsta pris på byggbar mark. I det instämmer vi – men med förbehåll för Ulf Kamnes och Mattias Axelssons föreslagna alternativ. Göteborgs stads nya styre bör inte återgå till otydliga och målförskjutande detaljkrav av det slag som vi sett under tidigare mandatperioder och gjort framsteg i att få bort.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.gp.se/debatt/fel-att-%C3%A5terg%C3%A5-till-kr%C3%A5ngliga-detaljkrav-f%C3%B6r-att-s%C3%A4kra-byggtakten-1.85589231