Nyheter

Norden ska bli världens mest hållbara och cirkulära region

Den 22–24 november är det dags för Nordens största evenemang inom cirkulär ekonomi: Nordic Circular Summit.Under tre dagar kommer tusentals deltagare från mer än 80 länder utforska hur den cirkulära ekonomin kan göra Norden till världens mest hållbara region. Samt hur omställningen från linjär till cirkulär ekonomi kan skyndas på.

Nordic Circular Summit samarrangeras av Nordic Circular Hotspot och Nordic Innovation och är en kostnadsfri tredagars hybridkonferens om cirkulär ekonomi. Årets tema handlar om att ”lära sig av kriser” och behandlar allt från covid-pandemin till den geopolitiska situationen i Ukraina och de skyhöga levnadskostnaderna, till att bygga ett mer hållbart och motståndskraftigt Norden. Konferensens 30 sessioner kommer också att handla om omställningsbehovet som vår ekonomi och samhälle står inför idag och de möjligheter som den framtida regenerativa marknaden erbjuder.

− Nordic Circular Summit samlar de nordiska intressenterna för att dela kunskap, visa upp de bästa exemplen och lära av varandra. Den samlade kunskapen om människor och företag i Norden är en styrka i omställningen till en cirkulär ekonomi. Konferensen är ett utmärkt sätt att knyta ihop Norden med resten av världen, inspireras av föregångare och diskutera lösningar, planer och genomförande, säger Marthe Haugland, Senior Innovation Adviser, Nordic Innovation.

Nancy Bocken, professor i hållbara affärer vid Maastricht University, Ken Webster, pionjär inom cirkulär ekonomi och gäststipendiat vid Cranfield University samt cirkulära ekonomins fader Walter R. Stahel, grundare och chef för Product-Life Institutet i Geneve samt Islands Minister för högre utbildning, forskning och innovation – Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, är några av toppnamnen bland konferensens mer än 150 talare.

Intresset för den cirkulära ekonomin har ökat med 35 procent det senaste året

Ekosystem över hela världen känner av effekterna av klimatförändringarna, och Norden är inte undantagna: den genomsnittliga årstemperaturen i Arktis har ökat dubbelt så snabbt som på de sydliga breddgraderna – vilket djupt hotar ekonomin och traditionella sätt att leva. Vi måste agera nu.

− Genom att byta från ett linjärt till ett cirkulärt system så kan upp till 70 procent av de globala koldioxidutsläppen undvikas. Vi skulle också spara på knappa resurser, göra regionen mer motståndskraftig, skapa mer hållbara jobb och generera biljoner euro över hela världen – enligt uppskattningar från banken HSBC, sägerElin Bergman, COO på Cradlenet och Managing Partner för Nordic Circular Hotspot.

Nordic Circular Summits sessioner handlar bland annat om regionens cirkulära möjligheter, cirkulära verktyg, regenerativa modeller och material, hur cirkularitet kommuniceras, cirkulära textilier, cirkulära affärsmodeller, förnybar energi och resurser, cirkulärt byggande och mycket mer, Registrera ditt deltagande här: https://www.nordiccircularsummit.com/.