Nyheter

De vinner Helsingborgs stads miljöpris 2022

Varje år delar Helsingborgs stad ut miljöpriset till en eller flera aktörer som gjort en insats för klimatet eller miljön. Årets pris går till Helsingborgarnas klimatavtal och Elis Textil Service. Båda inspirerar med sitt arbete och hjälper till att lyfta klimatfrågan.

Vinnarna presenterades under näringslivsträffen HBG Frukost den 22 november, där de gratulerades med diplom och en vinstcheck på 25 000 kronor var.

Cirkulär affärsmodell minskar miljöpåverkan

Elis Textil Service erbjuder textil- och hygienlösningar åt företag och industrier. De arbetar efter en cirkulär affärsmodell, där de hyr ut, tvättar och lagar textilier åt sina kunder – om och om igen. Elis Textil Service vinner miljöpriset för att de prioriterar klimatet i hela sin verksamhet och visar att det går att förena miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Företaget var först i Sverige med att leverera textiler med eldrivna lastbilar, och var även ett av de första företagen att skriva under Helsingborgs klimatavtal med målet att vara klimatneutrala 2030.

– Varje dag låter vi sunt förnuft och vetenskap guida oss i allt vad vi gör för att hela tiden utvecklas, förbättras, minska vår energiförbrukning och förlänga livslängden på våra textiler. Att vi får den här utmärkelsen blir ett kvitto på att det vi gör spelar roll, säger Betty Rosenlind, platschef på Elis Textil Service i Helsingborg.

Betty Rosenlinds råd till företag som vill göra liknande satsningar är att nyttja andras kunskap och att nätverka.

– Vi har inte tid att uppfinna alla lösningar själva, utan använd den kunskapen som finns, oavsett om det kommer från en aktör inom din egen bransch eller från en annan sektor. Våra dörrar är alltid öppna och ni är välkomna när som helst, säger Betty Rosenlind.

Ett initiativ av helsingborgare för helsingborgare.

Helsingborgarnas klimatavtal vinner miljöpriset för sitt arbete med att driva opinion och signalera till politiken och staden att ta klimatfrågan på allvar. Initiativet startades 2020 och arbetar för att Helsingborg ska bli en grönare stad och uppnå klimatmålen. De anordnar möten, dialoger och workshops som ger fler möjligheten att engagera sig.

– Vi startade det framför allt för att vi ville göra det möjligt för helsingborgare att vara med och påverka och göra skillnad för att kunna skapa en hållbar stad, säger Hanna Bergström, en av initiativtagarna till Helsingborgarnas klimatavtal.

Alla helsingborgare kan skriva på avtalet. De som skriver på väljer själva en förändring de vill göra i sin vardag för att leva mer hållbart. Det kan vara att äta mer vegetariskt, resa kollektivt, konsumera mindre och köpa second hand. Initiativtagarnas råd till de som vill göra mer är att söka upp likasinnade, exempelvis genom att söka sig till föreningar och organisationer.

– Pristagarna har tagit ambitiösa kliv för klimatet. Invånare och näringslivet är viktiga i omställningsarbetet som vi behöver göra i Helsingborg, säger Henrik Frindberg, miljödirektör i Helsingborgs stad. 

Juryns motivering:

Elis Textil Service

”Elis Textil Service är en föregångare inom företagsvärlden med en cirkulär affärsmodell för hur textilier kan återvinnas eller återanvändas. Företaget är en sann inspiratör för vår tid och inte minst för textilbranschen som har stora utmaningar inom textilåtervinning och avfall. Elis visar på att det går att förena en miljö-, social- och ekonomiskt hållbar utveckling inom sin verksamhet genom att arbeta mot de skarpa cirkulära och klimatneutrala mål de satt för 2030. De har tydliga mål som är kopplade till hälsa, säkerhet och jämställdhet för att förbättra arbetsmiljön för alla anställda i hela leverantörskedjan.”


Helsingborgarnas klimatavtal

”I en tid då omställning är på mångas läppar behövs initiativ likt Helsingborgarnas klimatavtal som möjliggör för invånare att tillsammans driva opinion och signalera till politiken att ta klimatfrågan på allvar. Helsingborgarnas klimatavtal går helt i linje med EU:s strategiarbete för att uppnå klimatneutralitet, vars önskan är att se fler och nya sätt för invånare att bli aktiva i omställningsarbetet. Genom möten, dialoger och events är verksamheten en viktig aktör för att Helsingborgs stad ska nå ambitionen om att bli klimatneutral 2030 och för att nå målet om hållbar konsumtion till 2045.”

Här berättar vinnarna om sitt prisade miljöarbete.