Nyheter

Gröna Mobilister: ”Sverige måste arbeta för att ursprungsmärka fossil energi”

”Nära hälften av den råolja som används för bensin och diesel för svenska konsumenter har okänt ursprung. Nu blir Sverige ordförandeland i EU – ett bra tillfälle att förändra detta.”

Det skriver Gröna Mobilister i en debattartikel i Ny Teknik den 17 november 2022:

”Viljan att undvika rysk olja och gas har förnyat intresset att göra fossil energi spårbar och införa ursprungsmärkning. Näringsutskottet uppmanade i våras regeringen att verka för detta. Liberalerna, Moderaterna och Sverigedemokraterna har lovat att ta upp frågan i EU. När Sverige blir EU:s ordförandeland 1 januari 2023 öppnar sig ett gyllene tillfälle att infria löftet.

I rapporten Drivmedel 2021 skriver Energimyndigheten att ursprunget är okänt hos 48 procent av råoljan som använts för att tillverka den fossila bensin och diesel som såldes i Sverige år 2021. Skälet är att det saknas ett internationellt system som gör det möjligt att spåra fossil energi till dess källa.

De drivmedelsföretag som har bäst koll på ursprunget är de som raffinerar bensin och diesel själva. När Ryssland invaderade Ukraina aviserade Preem att de skulle strypa importen av rysk råolja. St1 importerade sedan tidigare ingen råolja från Ryssland.

Övriga drivmedelsleverantörer handlar med färdiga produkter, och de hade svårare att identifiera och på kort varsel välja bort den ryska oljan. Nu hävdar dock så gott som alla att de lyckats stänga kranen från Ryssland, eller att de snart kommer att ha vridit åt den helt.

Gröna Mobilister har ingen anledning att betvivla företagens uppgifter. Men utan system för spårning blir kontroll och verifiering omöjlig. TV4 avslöjade hur flytande rysk gas smygs in i Sverige genom omlastning på Östersjön till fartyg under annan flagg. Leveranser sker till bland annat Nynas, som tidigare sagt sig stoppa inköp av ryska råvaror.

Vilka krigsherrar och diktatorer göder vi utan att veta om det? I går finansierade IS ett bestialiskt krig med olja med dunkelt ursprung, i dag gör Ryssland detsamma. Vad kommer härnäst om vi inte skingrar de fossila dimmorna?

Möjligheten att välja bort de värsta fossila alternativen ger oss inte bara chans att dämpa geopolitisk oro, utan kan också skona människa och miljö. En studie utförd av forskare på KTH fann tydliga samband mellan drivmedels geografiska ursprung och deras sociala hållbarhet.

År 2019 och 2020 importerade Preem och St1 råolja från USA som utvunnits genom fracking. Det är en problematisk teknik som kan orsaka lokala miljö- och hälsoproblem. Importen kan ha fortsatt. Preem och St1 redovisar inte detaljerna i sin amerikanska import.

Ännu mycket värre är olja utvunnen ur tjärsand och oljeskiffer. Sådan olja finns troligen inte i Sverige, men det är omöjligt att veta. Risken att den sipprar in ökar om inte krav ställs på att ursprunget ska deklareras. Detsamma gäller olja från det känsliga Arktis.

År 2011 lade EU-kommissionen fram ett förslag som innebar att drivmedelsbolagen skulle redovisa de fossila råvarorna och dessa råvarors ursprungsplats på massbalansnivå. Fossila drivmedel med olika ursprung kan då blandas, men system måste finnas på plats som håller reda på hur mycket fossila drivmedel av olika ursprung som förs in och ut genom varje förädlings- och distributionsled.

En utredning visade att om kostnaden för ett system för spårbarhet lades på konsumenten skulle prishöjningen vid bensinpumpen bli mindre än ett öre per liter. Ändå lyckades oljeindustrin kväva förslaget i sin linda.

Kontrasten mot biodrivmedlen är stor. De gjordes spårbara på kort varsel i samband med att EU:s förnybartdirektiv antogs år 2009. I en uppdaterad version ställs krav på att varje drivmedelsleverantör i EU redovisa sina biodrivmedels råvaror och geografiska ursprung på webben som konsumentupplysning. EU-parlamentet antog den 14 september 2022 ett förslag att alla bränslepumpar ska märkas med samma information, ungefär på det sätt som redan görs i Sverige.

Trots att vi måste bli kvitt den fossila energin för att rädda klimatet gynnar vi alltså fossila drivmedel genom att ställa mycket lägre krav på dem än på förnybara drivmedel. Detta måste få ett slut.

Näringsutskottet uppmanade våren 2022 regeringen att regeringen att verka i EU för spårbarhet och ursprungsmärkning av fossil energi.

I Gröna Mobilisters valenkät uppgav Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet att de kommer att verka gentemot EU i denna sak. Kristdemokraterna och Socialdemokraterna avvisade inte heller tanken. Det politiska stödet i Sverige är alltså brett, i synnerhet i regeringsunderlaget.

I ett upprop efter krigsutbrottet krävde 26 europeiska miljöorganisationer, varav en från Ukraina, att oljans ursprung ska deklareras vid pump.

Den första januari 2023 blir Sverige EU:s ordförandeland. Då måste regeringen fästa ett avslöjande strålkastarljus på den fossila energin. Ett bättre tillfälle kommer aldrig.”

– Jesper Johansson, ordförande Gröna Mobilister och Per Östborn, projektledare Gröna Mobilister –