Nyheter

Marknadens efterfrågan viktig för hållbar glasbransch

Text: Gösta Löfström

Den svenska glasbranschen tar färdplansarbetet på största allvar, men efterlyser parallellt med sitt eget inre arbete med sikte på netto nollutsläpp till 2045 också en ökad efterfrågan på cirkulära tjänster och produkter som stimulans och drivkraft i arbetet.

– Det bästa är om våra medlemsföretag får känna ett stort sug från marknaden, men där brister det en del i dag. Vi ser fram emot att allt från fastighetsägare och arkitekter till byggföretag och andra entreprenörer efterfrågar cirkulära tjänster och produkter från glasföretagen. Det säger Melinda Lemke, hållbarhetsansvarig vid Glasbranschföreningen.

2020 ställde sig Glasbranschföreningen, Svensk Planglasförening och Glascentrum gemensamt bakom bygg- och anläggningsbranschens färdplan för fossilfri konkurrenskraft. En av ett 20-tal liknande färdplaner bland många branscher i Sverige. Organisationerna förband sig därmed att aktivt arbeta för att nå klimatmålen och öka innovationstakten för att minska sektorns klimatutsläpp. Tillsammans med hela värdekedjan, från råvaruutvinning till återvinning, vill glasbranschen skynda på den hållbara omställning som krävs för ett klimatneutralt Sverige år 2045.

Enligt planen ska aktörerna ha kartlagt sina utsläpp och satt sina mål senast i år. Till 2025 ska utsläppen av växthusgaser visa en tydligt minskad trend, till 2030 ska de ha minskat med 50 procent (jämfört med 2015), till 2040 med 70 procent och 2045 är målet nettonollutsläpp.

Kartlagt och målsatt

– Vi har gjort kartläggningen, satt etappmål för glasbranschen och lagt mycket tid och resurser på att ge våra medlemmar verktyg för årliga klimatbokslut baserade på specifika utsläppsfaktorer som revideras årligen, säger Melinda Lemke. Hon betonar att det dock kommer att krävas mycket mer, inte minst innovation och tekniksprång får att nå målen.

Glasbranschföreningen stöttar också forskning och utveckling parallellt med utbildning som centrala åtgärder.

– Men, säger hon, det krävs också att våra medlemmar får känna att det finns en efterfrågan ute på marknaden. Det räcker inte med inställningen att hållbara lösningar är ”nice to have”, det ska vara ”must have”.

Melinda Lemke påpekar också att det i framtiden krävs mycket återbruk där så är möjligt, och återvinning.

Kan återvinnas gång på gång

– En utmaning för branschen är att uttjänt planglas inom byggsektorn återvinns i väldigt liten skala. De hårda renhetskraven för återsmältning till nytt planglas ställer till det en del men lösningar finns, det gäller att alla tar ansvar för återvinningen. Tillgången på sand av den kvalitet som behövs är begränsad och vi behöver vara mycket rädda om våra resurser. Det fina med glas är att det kan återvinnas om och om igen utan att tappa i materialegenskaper.

Glasbranschföreningen organiserar företag som är verksamma inom glasmästeri, glas- och metallentreprenad, bilglas och konstinramning. Den har 570 ordinarie medlemsföretag och 60 associerade medlemsföretag. Företagen har 5 000 anställda och de representerar 85 procent av omsättningen i glasbranschen.

På bilden: Melinda Lemke är hållbarhetsansvarig vid Glasbranschföreningen

Foto: Magnus Östh