Nyheter

Uppsalabolaget HPSolartech fyller på kassan för att bli Sveriges ledande solenergiproducent

Uppsalabaserade HPSolartech, som utvecklar, äger och förvaltar solparker, tar in nytt kapital från Omnes Capital, en ledande europeisk investerare inom infrastruktur, som därmed blir ny majoritetsägare.

Totalt planerar företaget att utveckla och äga solparker för omkring 10 miljarder kronor de kommande fem åren och mer än 300 000 hushåll kommer kunna förses med förnybar energi.

– Utbyggnadstakten av förnybar energi är en av vår tids största utmaningar. Investeringen från Omnes ger oss på HPSolartech möjligheten att dra ett ordentligt strå till stacken. För att nå vårt mål om 1,5 GW solparker till 2028 kommer vi sammanlagt att investera nästan 10 miljarder de kommande fem åren, säger Kenny Fogel, VD på HPSolartech. 

Bolagets utvecklingsportfölj består idag av drygt 1 GW solparksprojekt och den planerade utbyggnaden om 200 MW per år ligger fast. HPSolartech kommer också aktivt söka efter förvärv av färdigutvecklade projekt på i första hand den svenska marknaden. Allt för att kunna hålla den snabba tillväxttakten fram till 2028.

Kenny fortsätter:

– Men för att bli den ledande solenergiproducenten krävs mer än så. HPSolartech och Omnes delar samma grundläggande värderingar kring hållbarhet, företagskultur och så gillar vi lite jävlar anamma. Och det behövs om man ska få nått gjort.

Genom investeringen får HPSolartech också tillgång till gedigen erfarenhet och kunskap. Omnes team för förnybar energi har mer än 10 års erfarenhet av att finansiera och utveckla oberoende kraftproducenter (IPP) på den europeiska marknaden.

Med HPSolartech stärker Omnes sin närvaro i Skandinavien:

– HPSolartech är ett effektivt, modigt och ansvarstagande företag som kommer att spela en betydande roll i Sveriges omställning till förnybar energi. Vi ser mycket fram emot att stötta teamet i deras strävan att skapa Sveriges ledande IPP inom solenergi, säger Michael Pollan, Partner på Omnes Capital. Han fortsätter:

– Vår investeringsstrategi är baserad på gemensamma kärnvärden och ett långsiktigt partnerskap med ledningen. Under investeringsprocessen har vi byggt en stark relation med ledningen och är imponerade över vad de åstadkommit.