Nyheter

Sveriges första WELL-certifierade logistikanläggning

BRA Bygg AB har tecknat ett totalentreprenadavtal med Catena för uppförandet av Elgigantens nya logistikanläggning i Jönköping. Projektet genomförs i samverkan och omfattar nybyggnation om totalt ca 90 000 kvm. Investeringen för den nya anläggningen väntas uppgå till ca. 800 Mkr.

BRA Bygg AB och logistikfastighetsbolaget Catena ska i samverkan uppföra en ny logistikanläggning som vid färdigställande blir en av Nordens största.

– Det är glädjande att ytterligare stärka samarbetet med Catena och inleda ett projekt som agerar vägvisare för framtidens logistikfastigheter. Vi ser fram emot att förverkliga de höga ambitionerna och att med stolthet lämna över ett fantastiskt hållbarhetsprojekt 2024, säger Magnus Andersson, VD på BRA Bygg.

Anläggningen byggs i anslutning till Torsvik Industriområde vid E4, i höjd med Hyltena trafikplats och granne med Elgigantens befintliga centrallager. Platsen är strategiskt vald för att ge goda förutsättningar att bedriva en snabb och effektiv logistikverksamhet med leveranser till hela Norden.

– Nu bygger vi en ny toppmodern anläggning i Nordens bästa logistikläge. Detta är en väldigt viktig satsning för att vi på Elgiganten ska fortsätta att växa hållbart, säger Daniel Lundby, VD för Elgiganten Logistik AB.

Projektet har högt ställda hållbarhetskrav med målsättningen att miljöcertifieras enligt BREEAM Excellent. Certifieringen ställer höga krav på hela produktionsledet, inte minst i materialval där exempelvis stommen byggs i limträ.

Byggnaden ser dessutom ut att bli en av Sveriges första WELL-certifierade logistikanläggningar som därmed sätter en ny standard för logistikfastigheter gällande social hållbarhet.

– Med projektet bryts ny mark inom hållbarhet och förhoppningsvis blir detta en av de första svenska WELL-certifierade logistikanläggningarna. Genom detta projekt befäster vi vår position som det ledande logistikfastighetsbolaget, säger Jörgen Eriksson, VD Catena.

Projekteringen av den nya logistikanläggningen pågår med en beräknad byggtid på 16 månader.