Nyheter

Skånska föreningslivet ställer om – investerar i nya energilösningar

– Vi har målet att bli helt klimatneutrala.

Det säger Höörs Scoutkår som är en av 33 skånska föreningar som nu får finansiellt stöd från Sparbanken Skånes Energikliv för att investera i nya hållbara energilösningar eller energieffektivisera sin verksamhet.

Totalt delas 2,5 miljoner kronor ut från Energiklivet, pengar som går till att förverkliga framtidsplaner på energiområdet. Bland föreningarna som ställer om till solenergi finns Hässleholms Brukshundsklubb och Öja Fotbollsförening. Kävlinge Golfklubb satsar på en ny pumpanläggning för att effektivisera sin bevattning, medan scoutkåren i Höör får medel för att byta till LED-armaturer.

På:

sparbankenskane.se/energiklivet finns hela listan med föreningar som får medel, kommun för kommun.

De höga och fluktuerande energipriserna pressar inte bara hushåll och företag, utan är en betydande ekonomisk börda också i föreningslivet. Så här långt under hösten har elpriset i Skåne varit nästan dubbelt så högt som motsvarande tid i fjol, något som märks i kassan hos föreningar som drivs av ideella krafter.

För att öka möjligheten till omställning i föreningslivet har Sparbanken Skåne tagit initiativ till Energiklivet, ett riktat föreningsstöd för investeringar i nya hållbara energilösningar. En första ansökningsomgång utlystes i september och nu är det klart att 33 skånska föreningar får bidrag.

– Det finns ett stort intresse för klimatomställning i föreningslivet, det är tydligt när vi summerar den första ansökningsperioden för Energiklivet. Självklart hade vi hoppats på många intresserade, men vi blev ändå lite överraskade av det starka gensvaret. Många föreningar ligger långt framme i sitt hållbarhetsarbete och det är imponerande, säger Gunilla Bengtsson, bankchef på Sparbanken Skåne.

Föreningar i Skåne* har under hösten kunnat söka medel till exempelvis solceller på klubbstugan eller ett nytt värmesystem för att bidra till en mer hållbar framtid. Energiklivet blir möjligt tack vare sparbanksidén, där en bärande del är att vinst från bankrörelsen som inte behöver stanna för att trygga bankens framtid, ska kunna återföras till utvecklingsprojekt i det lokala samhället.

Som exempel får Hässleholms Brukshundsklubb 100 000 kronor till installation av solceller på taket till klubbstugan. Budgeten för investeringen består av stödet från Energiklivet och sparade medel i föreningskassan.

– Vi gör detta dels med tanke på klimatet och dels för att hålla nere energikostnaderna. Nu med grundfinansieringen på plats kan vi gå vidare med projektet. Vår energiförbrukning handlar om värme och ljus i klubbstugan och el för utebelysningen på våra träningsplaner. Min förhoppning är att solceller kan minska osäkerheten kring kostnaderna framöver, säger Marie Andersson, ordförande i Hässleholms Brukshundsklubb.

I Höör får scoutkåren stöd för att byta ut belysningen på scoutgården, inom ramen för ett större energiomställningsprojekt. Föreningen grundades 1926 och har 200 medlemmar, varav merparten är barn och ungdomar.

– Vi har målsättningen att bli helt klimatneutrala. Det var faktiskt ungdomarna själva som framförde det på ett medlemsmöte och nu har vi flera åtgärder som ska hjälpa oss att nå målet. Vi ska installera solceller, sätta upp en vindkraftsnurra och byta till smart LED-belysning. I slutänden handlar det om att visa våra barn och unga hur man tar tillvara energi på ett hållbart sätt, säger Janette Skogshus, ordförande i Höörs Scoutkår.

Bland andra föreningar som satsar på solceller finns Flyinge Ryttarförening, FK Göingarna och Rickarums Byateater. Kiviks AIF och Kågeröds Bordtennisförening märks bland de övriga som vill effektivisera sin belysning. Kävlinge Golfklubb väljer att installera en pumpanläggning för att minska vattenförbrukningen vid bevattningen av banan. Klubben får 100 000 kronor från Energiklivet.

– Vi räknar med att kunna reducera vattenförbrukningen med fem procent och även använda mindre mängd el för bevattningen. Solceller installerade vi redan 2018 och att se över bevattningen är nu rätt nästa steg för oss. Bevattning är en förutsättning för att kunna driva golfanläggning, men vi har ett föråldrat system och kommer att spara en hel del på att modernisera det, säger klubbchef Katarina Csanta.

Här hittar du samtliga föreningar som får medel från Energiklivet hösten 2022.

– Den ideella sektorn har visionerna, men de ekonomiska resurserna är knappa. Samtidigt behöver vi ett föreningsliv i framkant i den gröna omställningen. Det är bakgrunden till att vi skapat Energiklivet, säger Gunilla Bengtsson på Sparbanken Skåne.

* Sparbanken Skånes Energikliv riktar sig till ideella föreningar i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge kommun. Fören