Nyheter

Stiftsfullmäktige delar ut miljöpris

Stiftsfullmäktige sammanträder i Uppsala den 24 november för att besluta om bland annat verksamhetsplanering och budget för 2023 samt för att dela ut Uppsala stifts miljöpris 2022.

Uppsala stifts miljöpris går till Uppsala pastorat för deras miljöarbete på sina kyrkogårdar, med följande motivering:

”Uppsala pastorats arbete på kyrkogårdarna sker på ett genomtänkt sätt och utifrån många aspekter av miljöfrågorna. Alltifrån att installera solenergi och att ta vara på överskottsvärme från krematoriet till att återanvända gravstenar och att ha egna snittblommor, buskar och växter.”

På agendan för stiftsfullmäktige finns beslut om verksamhetsplanering och budget för Uppsala stift och prästlönetillgångarna 2023 samt beslut om nytt strategidokument för 2024 och framåt. Fullmäktige kommer också att behandla en motion; ” Upphörande av föryngringsavverkning”.