Nyheter

Sveriges största fossilfria entreprenad

35 000 maskintimmar för grävmaskiner och lastbilar ska omvandlas när stadsutvecklingsprojektet Slakthusområdet i Stockholm går över till fossilfri entreprenad. Det motsvarar utsläpp från 35 lastbilar som kör åtta timmar om dagen under ett helt år. Pilotprojektet genomförs av Stockholms stad och Skanska där syftet är att driva på utvecklingen av fossilfria entreprenader. Bland annat ska en ny eldriven grävmaskin från Volvo Construction Equipment användas i projektet.

Det över 100 år gamla Slakthusområdet i Stockholm ska omvandlas till en urban stadsdel med 3 000 bostäder och 14 000 arbetsplatser och stå helt klart år 2033. I en stor upphandling där projektet totalt ska schakta 75 000 ton berg och 96 000 ton jord har Stockholms stad ställt krav på fossilfri anläggningsentreprenad.

– Vi vill driva på utvecklingen av fossilfria entreprenader, och det kan vi göra genom att ställa krav i upphandlingar. I den här entreprenaden ska stora mängder berg och jord schaktas bort och då är ett av kraven att minst tio procent av maskintimmarna ska vara drivna på el. Dessutom ska 95 procent av massorna som används till gator återanvändas direkt på plats, säger Anders Österberg (S), biträdande finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

I projektet samarbetar Stockholms stad och Skanska med Volvo Construction Equipment för att minska klimatpåverkan. Den totala koldioxidbesparingen i projektet är över 2 000 ton CO2-utsläpp, vilket motsvarar utsläpp för 35 lastbilar som kör åtta timmar om dagen under ett år.

– Det är Sveriges största testbädd i stadsmiljö för fossilfri entreprenad där vi ska omvandla nästan 35 000 maskintimmar till fossilfria. Vi vill utmana byggnormer och hitta nya innovationer och det gör vi i samarbete med bland andra Volvo CE som levererar en helt ny elgrävare, och Sandvik som använder en elektrifierad borrigg. Alla våra andra maskiner kör på det förnybara drivmedlet HVO100*, säger Lisa Kroon, projektchef på Skanska.

Slakthusområdet blir det första anläggningsprojektet i Sverige som använder Volvo CE:s nya helelektriska grävmaskin EC230. Den släpptes i en förserie på den norska marknaden tidigare i år, men är ännu inte tillgänglig på den svenska marknaden.

– Den här typen av upphandling som Stockholms stad har gjort av fossilfria entreprenader kan bidra till ett genombrott i omställningen till eldrivna maskiner. Maskinen ska bidra till 2 700 fossilfria timmar i projektet, säger Fredrik Tjernström, ansvarig för Electromobility Solutions Sales på Volvo CE.

*HVO100 är en hydrerad vegetabilisk olja som sänker växthusgasutsläpp med upp till 90 %. Lastbilar och grävmaskiner som kör på drivmedlet ska ge en CO2-besparing på cirka 1 560 ton.