Nyheter

Färskt avtal skapar starkare möjligheter inom hållbarhetsområdet

Swedac har ingått ett europeiskt avtal, ett så kallat MLA, om ackreditering för standarden ISO/IEC 17029. Standarden väntas få ökad betydelse inom hållbarhet. För företag som är ackrediterade för ISO/IEC 17029 innebär avtalet starkare möjligheter att nå ut i Europa.

Kristina Hallman, avdelningschef för ackreditering på Swedac, förklarar vad avtalet innebär.

Nu har Swedac undertecknat ett europeiskt samarbetsavtal, ett så kallat MLA, för standarden ISO/IEC 17029. Vad innebär det att avtalet är på plats?

– Det innebär att Swedac som ackrediterande myndighet bedöms att nå upp till de krav som ställs på en myndighet som ackrediterar för den här standarden inom Europa. Avtalet är ett så kallat Multilateral Agreement, MLA och är tecknat inom EA, European co-operation for accreditation. Swedac har förbundit sig att gå igenom så kallad referentbedömning inom det här området framöver. Det är en kvalitetssäkring av oss som myndighet och i förlängningen av de företag som Swedac ackrediterar.

Vad innebär avtalet för de företag som redan är ackrediterade för ISO/IEC 17029?

– Det innebär att deras ackreditering gäller i resten av Europa. Om ett företag verkar på den europeiska marknaden har deras validerings- och verifieringsrapporter godkänd status i alla länder som signerat avtalet med EA. Rent praktiskt innebär avtalet också att Swedac har gjort en övergång från standarden ISO 14065, som har gällt företag som verifierar växthusgaser, till att i stället ackreditera för ISO/IEC 17029. Företag som har varit ackrediterade för ISO 14065 har en övergång att göra till den nya standarden.

Hur ser intresset för ISO/IEC 17029 ut i Sverige – finns någon trend?

– Det är en helt ny standard och det finns ett allt större intresse för den. Intresset hänger också ihop med samhällets utveckling. Det finns allt större ambitioner kring hållbarhet, cirkulär ekonomi, AI och digitalisering och vi ser att standarden är användbar inom alla dessa områden. Det är också möjligt att standarden blir aktuell inom fler av EU:s lagstiftningar, som en del av kravmassan och som ett verktyg för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Finns några föregångsländer vad gäller användning av den här standarden?

– Sverige ligger långt fram, vi är en av de länder som har varit tidiga med att erbjuda ackreditering för den här standarden.

Bild: Peter Schmidt