Nyheter

Ahlsell belönas med EcoVadis högsta utmärkelse Platinum

För sjunde året i rad har Ahlsells hållbarhetsarbete utvärderats av analysföretaget EcoVadis. Förra året nåddes en ny milstolpe när Ahlsell för första gången belönades med guld som ett erkännande av företagets fokuserade arbete för att bygga ett mer hållbart samhälle.

I år tog Ahlsell klivet upp till den högsta nivån Platinum.

–  Vi känner oss oerhört stolta över att vårt förbättringsarbete har gett resultat. Att få Platinum i EcoVadis innebär att vi både stärker vår position som ett mer hållbart alternativ hos våra kunder och vårt varumärke som en attraktiv arbetsgivare. Även för våra leverantörer är det en trygghet att veta att vi nått platinumnivån i EcoVadis och att vi kan bära deras strävan om ett hållbart arbetssätt vidare ut mot våra kunder, säger Christina Lindbäck, CSO på Ahlsell. 

EcoVadis globala nätverk har hittills analyserat mer än 75 000 företag som bedöms och ges poäng från 0 till 100. Bedömningen bygger på 21 kriterier inom områdena miljö, HR inklusive medarbetarrättigheter, etik och hållbara inköp. Metodiken bygger på internationella CSR-standarder inklusive Global Reporting Initiative, FN:s Global Compact och ISO 26000. I år höjde sig Ahlsell 5 punkter – från 68 till 73 av sammanlagt 100 möjliga poäng.

–  Jag vill uttrycka min tacksamhet till alla våra medarbetare som genomfört förbättringar under året som gjort att vi kunnat ta steget upp till EcoVadis högsta nivå. Med det sagt har vi inte nått perfektion utan kommer att arbeta vidare för att höja våra poäng och bli ännu bättre på att leverera hållbara produkter, tjänster och lösningar, säger Christina Lindbäck.

Resultatet 2022 innebär att Ahlsell placerar sitt hållbarhetsarbete bland de bästa fem procenten i sin kategori och topp en procent av alla utvärderade bolag.

Foto: Alexa