Nyheter

Årets avfallsbehandlare 2022

Sortera vann i år utmärkelsen som Årets avfallsbehandlare på Återvinningsgalan, i stark konkurrens med andra kompetenta aktörer.

Juryns motivering lyder: Man är en nyckelspelare i skapandet av en mer cirkulär bygg- och anläggningssektor. Sortera arbetar hårt med de tre nedre stegen i avfallstrappan och har det senaste året haft en återvinningsgrad på över 98 % av det avfall man hanterat.

Priset till Årets avfallsbehandlare är en utmärkelse som delas ut till en aktör som på ett miljöriktigt, effektivt och lönsamt sätt ha bidragit till att göra avfallshantering och avfallsbehandling till ett påtagligt värde för beställaren.

Lovisa Curman, Sorteras hållbarhetschef, och Henrik Gustafsson, affärsområdeschef för Sortera Recycling AB, fick ta emot priset på Berns stora scen.

Lovisa, vad tror du är orsaken till att Sortera vinner branschens kanske finaste pris?

– Vi får det här priset för att vi lyckas så bra med återvinningen av byggavfall. Det är en fråga som det pratas väldigt mycket om just nu – på goda grunder, eftersom återvinningsgraden överlag är för låg. Jag ser priset som ett kvitto på att det vi gör på Sortera är bra och något som andra kan inspireras av. Vi är en affärsmässig verksamhet, absolut, men samtidigt i hög utsträckning värderingsdrivna och vi har en vision vi vill förverkliga. Vi vill sätta en högre standard, inte bara på vår svenska hemmamarknad, men också på de andra europeiska marknader där vi har verksamheter. I slutändan är det uppriktigt engagemang och vilja att göra jobbet ordentligt som ger faktiska resultat.

Henrik, berätta hur Sortera nått en så hög återvinningsgrad?

– Jag är stolt över att vi har så bra anläggningar där vi också kan separera material i högre utsträckning än vad som är praktiskt möjligt ute hos kund. Till exempel kan vi separera materialet i sammansatta produkter både mekaniskt och i vattenbad vilket gör att andelen avfall som kan materialåtervinnas blir högre. Sedan krävs förstås en samverkan i branschen och att det finns aktörer som kan ta emot de olika materialfraktioner vi och våra kunder sorterar och separerar. Det går inte att vara cirkulär som ensam aktör, utan här är samverkan helt nödvändig.

Återvinningsgalan arrangeras av tidningen Recycling tillsammans med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna. Juryn består av representanter för bland annat Återvinningsindustrierna, Avfall Sverige och IVL Svenska Miljöinstitutet samt tidningen Recycling & Miljöteknik.