Nyheter

ROCKWOOL ansluter sig till Göteborgs arbete mot klimatneutralt byggande 2030

ROCKWOOL har tillsammans med cirka 70 andra aktörer anslutit sig till Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande. Målet är att uppnå en klimatneutral byggbransch i Göteborg år 2030 och initiativet samlar aktörer från hela värdekedjan.

– Vi har åtta år på oss att genomdriva stora klimatförbättringar inom byggsektorn i Göteborg. Det känns både meningsfullt och spännande att få vara med på den här resan”, kommenterar Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL AB.

Göteborgs Stads Kommunfullmäktige har antagit målet att Göteborg ska ha ett klimatavtryck som är nära noll år 2030, där ett klimatneutralt byggande är ett viktigt strategiskt område för att uppnå detta.

Beslutet grundar sig i riksdagens beslut om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. På Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande samlas hela värdekedjan kring tio konkreta åtaganden som ska driva på arbetet mot målen. Åtgärderna handlar om allt från regelverk och material till nätverk och processer.

– Som globalt marknadsledande inom stenullsisolering har vi ett ansvar att vara med och driva förändring hos våra samarbetspartners och kunder. Vi vet av erfarenhet att lokala initiativ som det här ofta resulterar i konkreta testprojekt, som i sin tur kan inspirera till nya arbetssätt, kommenterar Jonas Zacharoff.

ROCKWOOL är världens största stenullsproducent. År 2021 skiftade företaget till fossilfria bränslen vid tre av fyra nordiska fabriker och det har resulterat i att produkterna har halverat sitt klimatavtryck. Ett annat område som ROCKWOOL prioriterar högt är återvinning. ROCKWOOL stenull är fullt återvinningsbart och spill kan återvinnas via servicen Rockcycle.

– Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande är ett viktigt forum för att kunna berätta om de verktyg och förbättringar som redan existerar och på det sättet säkerställa att fler börjar använda dem, avslutar Jonas Zacharoff.

Läs mer om Göteborgs plattform för klimatneutralt byggande:

här!