Nyheter

Algeco publicerar sin globala hållbarhetsrapport

Nu släpper Algeco sin globala hållbarhetsrapport. Den visar i detalj hur koncernen satsar på hållbarhet i såväl strategi som beslutsfattande.

– Jag är övertygad om att vi genom att vidta åtgärder och utvecklar vår hållbarhetsstrategi bidrar till nytta för våra intressenter, säger Mark Higson, koncernchef för Modulaire Group, som Algeco ingår i.

Algeco och dess moderbolag, Modulaire Group, är en ledande leverantör av modulära tjänster och produkter. Företaget erbjuder flexibla, kostnadseffektiva, högkvalitativa och aktuella lösningar som hjälper kunder på en mängd olika slutmarknader.

Men företaget satsar också stort på miljö och hållbarhet. I den senaste hållbarhetsrapporten avhandlas hela koncernens ESG-strategi (environment, social och governance) samt nyckeltal för att mäta framsteg.

– Hållbarhet är inbäddat i vårt syfte och grundläggande för allt vi gör på Algeco, säger Inder Poonaji, Director of ESG and sustainability, Modulaire Group, och fortsätter:

– Rapporten hjälper våra investerare, partner, anställda och kunder att förstå hur vi får vår verksamhet att utvecklas på ett inkluderande och miljömedvetet sätt.

I rapporten finns en detaljerad åtgärdsplan fram till år 2028, innehållande bland annat energi-, vatten- och avfallsreducering. Det framgår också att koncernen ska uppnå netto noll-avtryck före år 2050

– Vi ser hållbarhet som både ett ansvar och en möjlighet för vår verksamhet. Jag är övertygad om att vi genom att vidta åtgärder och utvecklar vår hållbarhetsstrategi bidrar till nytta för våra intressenter, säger Mark Higson.

Algeco och Modulaire Group har fler än 4 400 anställda i 24 länder. Företagets sociala ansvar i rapporten är inriktat på att förbättra anställningsmetoder för att säkerställa en säker och inkluderande miljö för alla anställda. Och när det kommer till åtaganden för att ytterligare stärka företagets syn på styrning innebär de ett starkt efterlevnadsfokus kring etiska regler, anti-korruption och jämlikhet genom hela leveranskedjan.Att hållbarhetsrapporten presenteras globalt i ett offentligt dokument indikerar den transparens som koncernen har i sin strategi.

Du kan:

ta del av Modular Solutions for a Fast Moving World genom att klicka här.