Nyheter

Allmännyttan introducerar Co Living i Västerås

I centrum i Västerås uppför Bostadsaktiebolaget Mimer två punkthus som kompletterar befintlig bebyggelse och bidrar till en hållbar och trivsam stadsdel. Projektet spänner bågen högt genom att inkludera en Co Living-del.

Mimer certifierar all sin nyproduktion. För kvarteret Hulte används Miljöbyggnad (nivå silver). För vissa projekt väljs Svanen som är mer inriktat på materialval.

– Miljöbyggnad är bra och enkelt att använda och ett fantastiskt verktyg för att få upp hållbarhet på agendan, säger Anna Sjödin, projektchef Hållbart byggande hos Mimer.

Vad gäller arbete med bedömningar och certifieringar har Mimer mycket egen kompetens, och även personal utbildad i Miljöbyggnadssamordning, men just för projektet Hulte anlitas WSP.

För alla Mimers nyproduktioner ska energiprestandan uppnå kravet enligt Miljöbyggnad silver, men för Hulte har ribban lagts högre och energiprestanda ska maximalt vara 80 % av BBR-krav.

– För kvarteret Hulte satsar vi också extra på att höja de sociala värdena, fortsätter Anna Sjödin. I det lägre huset blir det Co Living-boende, med sex små lägenheter på varje plan, som delar på 80 kvadratmeter med kök, vardagsrum och annat gemensamt. Nu samlar vi intresseanmälningar och det mesta tyder på att det blir blandade åldrar som kommer att flytta in här.

– För den sociala hållbarhet som Co Living tillför kvarteret Hulte får vi inga poäng i Miljöbyggnad, men det blir ett positivt tillskott när vi gör vår hållbarhetsskanning gentemot FN:s 17 miljömål, avslutar Anna Sjödin.

Planlösningar

För arkitekturen svarar Origo Arkitekter AB med Michael Frimmer och Tarik Abbas som ansvariga för projekteringen.

Höghuset har femton våningar där varje plan har en tvåa, två trerummare och en fyrrummare. Planlösningarna är lika för varje våning och huset får därmed 60 lägenheter. Höghuset (och även det lägre) har kompakt byggform, vilket spar både kostnader och energi.

– Bottenplanen har ganska stora glasytor och har WSP räknat på solvärmelasten sommartid, berättar Michael Frimmer. Glaset här kommer att ha en svag nästan osynlig beläggning, som tillsammans med en uteliggande sensorstyrd rullgardin ger ett effektivt skydd även mot den starkaste solvärmelasten. Det speciella med denna lösning är att solskyddsgardinen som består av en svart specialväv med runtomkring 90 procent solavskärmning ändå bevarar 10 procent genomsikt, vilket möjliggör att även när gardinerna är nere så bevaras en god siktkontakt utåt. En annan fördel med detta system är att det är rätt okänsligt mot frost. En lösning som vi har använt i tidigare projekt.

Låghuset har fem plan ovan bottenvåningen. Varje plan har sex lägenheter på 17 kvadratmeter och balkong, således 30 lägenheter. Ett plan utgör en enhet där de boende har tillgång till gemensamma ytor, det vill säga Co Living som delar sociala och materiella resurser. Kvarteret får en framsida med entréer och butiksfasader som öppnar sig mot omgivningen.

– Som arkitekter vill vi vara med och skapa hållbarhet inte bara för enskilda byggnader. Genom entréytor, verksamhet och trivsam närmiljö vill vi åstadkomma synergier med grannskapet och stärka stadsdelen, avslutar Michael Frimmer.

FAKTA

Tidplan: sep 2022–feb 2024

Byggherre: Bostads AB Mimer

Totalentreprenör: Asplunds Bygg AB

Arkitekt: Origo Arkitekter AB

Kostnad: cirka 165 Mkr

På bilden: Husen uppförs med stommar av trä. Fasaderna blir klädda med sinusplåt i återvunnen aluminium och träpaneler

Bild: Origo Arkitekter