Nyheter

Ett miljövänligt substitut: 100% återvinningsbar

FN:s globala mål nummer 13 handlar om att bekämpa en vår tids största utmaningar, nämligen klimatförändringarna. Det är upp till var och en att ta ansvar och att kontinuerligt utvärdera och optimera processer utifrån ett klimatperspektiv.

Procurator jobbar man aktivt för att granska sina transportprocesser och skanna av marknaden efter miljövänligare alternativ.

En av våra stora miljöbovar är transporter och att minska antalet sändningar och därigenom vårt CO2e-utsläpp är en viktig punkt i vårt miljöarbete. Däremot är det inte bara transporter i sig som är en miljöbov, det handlar även om hur varor packas och emballeras.

Som ett ytterligare steg i att göra sina sändningar mer miljövänliga har Procurator därför implementerat wellpallar på sitt huvudlager i Jönköping. Att använda wellpallar som ett substitut för klassiska träpallar har flera fördelar.

– Det finns flera miljömässiga och ergonomiska fördelar med wellpallar. Den lätta vikten och faktumet att de är återanvändningsbara gör att kunden enklare kan ta hand om pallen själv. Vi lägger mycket fokus på att göra våra transporter mer miljövänliga och jag ser detta som ett stort steg i rätt riktning, säger Fredrik Kronander, Logistikchef.

Ett klimatsmart och miljömedvetet val

Wellpallen är 100% återvinningsbar och är därför det självklara valet för den miljömedvetna.

Eftersom pallen enkelt kan säkras ner och slängas i vanlig återvinning för well och kartong möjliggör den enklare och mer miljövänlig hantering för mottagaren. Även limmet som används i tillverkningen av pallen är godkänt för kartongåtervinning. Detta gör även att extra transporter endast avsedda för pallar inte längre är nödvändiga.

En halvpall i well har en avsevärt mycket lägre vikt jämfört med träpallen. Den har en vikt på ungefär 0,95 kg, jämfört med träpallens ca. 20 kg. Den låga vikten sparar både bränsle och däck, vilket bidrar till en mer miljövänlig transport.

Säkerhet

Att arbeta på lager och med leveranser är slitsamt och vi värnar om arbetsergonomi, både för avsändare och mottagare. Wellpallens låga vikt gör den mer smidig och ergonomisk att hantera för de som arbetar med pallar dagligen.

Idag ställs även höga krav på säkerhet på offentliga miljöer där det är viktigt att undvika brännbart material mot fasader, trånga utrymmen etc. Med wellpallar undviks dessa risker eftersom de enkelt kan skäras ner och återvinnas direkt.

Lätt men tålig

Som tidigare nämnt väger wellpallen knappt 1 kilo. Det är lätt att tro att detta skulle innebära att de inte kan lastas med lika mycket och på så sätt påverka transporterna negativt. Men trots sin vikt är wellpallen fortfarande mycket tålig och kan lastas med upp till 300 kg. Dessutom finns även helpallar samt förstärkta varianter som klarar upp till 1000 kg.

Tål viss del fukt och väta

Trots materialet har pallen tillverkats på ett sätt som gör att den tål viss väta. Pallens stomme (den vita delen) är vattentålig, vilket gör att de klarar av att stå ute ett bra tag utan att påverkas.