Nyheter

35% av allt avfall i Sverige kommer från byggbranschen – Det vill ROCKWOOL och Optimera ändra på

Nu samarbetar de båda företagen för att få fler byggare att återvinna stenullsisolering i stället för att skicka det på deponi.

– Byggvarukedjornas roll är oerhört viktig för att vi ska kunna öka återvinningen i branschen och Optimera är ett föredöme som vill vara med och driva utveckling för en mer hållbar byggbransch”, kommenterar Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL Sverige.

Stenullstillverkaren ROCKWOOL har erbjudit återvinning av sina produkter i Sverige i fem år. När byggbranschens krav på miljö och hållbarhet nu ökar stiger även intresset för återvinning.

– Vi ser att beställarna sätter helt andra krav på hur stor andel av avfallet som ska sorteras och gå till återvinning. Maxgränserna sänks hela tiden och som producenter måste vi stå redo att hjälpa entreprenörerna så att de kan möta den här positiva utvecklingen, kommenterar Jonas Zacharoff, VD på ROCKWOOL i Sverige.

Återvinningsservicen, som kallas Rockcycle, innebär att spill från byggarbetsplatser samlas in och återvinns till nya stenullsprodukter av samma höga kvalitet som innan. Det insamlade materialet går in i den vanliga produktionen igen där det smälts ner och kan bli till vilka nya produkter som helst.

Hittills har främst större entreprenörer testat servicen, men nu vill ROCKWOOL bredda erbjudandet för att få in material även från små och medelstora byggare via byggvaruhandlare. Optimera var tidigt intresserade av att samarbeta och tillsammans har de båda företagen jobbat fram en process ihop med återvinningsföretaget Carl F.

– Stenullsisolering är ett material som är fullt återvinningsbart och det finns en etablerad service i form av Rockcycle. Vi ser det som oerhört viktigt att vara delaktiga i den här satsningen så att byggarna kan utnyttja möjligheten på ett bredare sätt. Det gynnar alla, inte minst miljön, säger Linda Sjöstrand, Affärsområdeschef för återvinning och avfallshantering på Carl F.

Optimera är en av Sveriges största byggvarukedjor med cirka 70 anläggningar över hela landet. Företaget har stort fokus på hållbarhet och jobbar både internt och externt med cirkularitet.

– Vi har som mål att så stor andel som möjligt av våra produkter ska vara cirkulära och ingå i en återvinningsprocess. Energiåtervinning är förvisso bättre än deponi, men vi vill uppnå helt cirkulära materialflöden där det är möjligt. Stenullsisolering har unika cirkulära egenskaper och det vill vi att våra kunder ska kunna dra nytta av i form av Rockcycle, kommenterar Henrik Björk, Hållbarhetsansvarig på Optimera.

Rent praktiskt är processen enkel. När en kund till Optimera vill använda sig av Rockcycle går de först igenom upplägget med byggsäljaren. Aktuellt återvinningsföretag, Carl F, ställer sedan ut en behållare, exempelvis en container eller byggsäckar. Spill från stenullsisoleringen samlas sedan in av byggföretaget. När projektet är klart hämtar återvinningsföretaget kärlet och väger, kontrollerar och transporterar materialet till deras återvinningsanläggning. Inga skillnader från vanliga rutiner med andra ord. Planen framöver är även att testa uppsamling av mindre mängder spill i mindre byggsäckar via entreprenörernas så kallade ”Byggservice”.

Henrik Björk menar att den största utmaningen med att få byggbranschen att tänka mer cirkulärt är människan:

– Människor är ofta inte intresserade av att ställa om eller förändra utan föredrar att göra på samma sätt som igår. Därför behöver vi säkerställa en enkel och effektiv arbetsprocess för byggarna. De ska helst inte påverkas alls.

Nästa steg i samarbetet är att fånga upp byggare i region Skåne som vill vara med och testa Rockcycle via Optimera i Malmö och Carl F. Projekten kommer sedan att utvärderas för att säkerställa att processen upplevs effektiv för samtliga inblandade. Rockcycle kommer framöver även erbjudas hos andra enheter inom Optimera.

Rockcycle via byggvaruhandeln är ett testprojekt som drivs i syfte att minska avfallsmängderna inom byggbranschen och möta branschens nya krav. Henrik Björk menar att den här typen av nya initiativ är oerhört viktiga för att snabba på utvecklingen av en mer hållbar byggbransch.

Jonas Zacharoff håller med:

– Att sitta och vänta på att färdiga återvinningserbjudanden ska landa i knät tar för lång tid. Alla i branschen har ett ansvar att våga testa nya arbetssätt för att komma framåt. Det känns oerhört kul att Optimera vill vara med och erbjuda Rockcycle ut mot sina kunder, avslutar Jonas Zacharoff.