Nyheter

Norsk miljöprofil ger namn till Uppsalakvarter

Text: Thomas Andersson

I Uppsalas nya stadsdel Rosendal uppför Heba fastighet och Åke Sundvall Projekt, kvarteret Verket, Svanenmärkta bostäder med Byggpartner som totalentreprenör. Kvarteret Verket ligger i södra Uppsalas snabbt växande stadsdel Rosendal.

Karakteristiskt för husen är en våningshög sockel i tegel eller terrazzo, ljus putsad fasad, plåtdetaljer och längst upp mörkbruna mansardtak.

De fyra husen – med sina 159 Svanenmärkta lägenheter med inriktning på ett hållbart boende – fördelas på flerbostadshusen Gro, Einar, Tillie och Telkes. Alla med platta på mark som grundläggning och en betongstomme med färdiggjutna och monteringsfärdiga installationer.

– Lägg till putsade fasader, som blir lite gråvita. Sedan är det lite varierande sockelvåningar. Men i allt väsentligt är husen lika varandra, tillägger totalentreprenören Byggpartners projektchef Markus Spångberg.

Miljöprofil och stadsminister

Huset Gro med sina 34 hyresrätter har fått sitt namn efter före detta norska statsministern Gro Harlem Brundtland och hennes miljöengagemang. Här handlar det om 34 lägenheter där de som är vända mot gatan förses med blomlådor som ger huset karaktär.

Huset Einar, till minne av återbrukskonstnären Einar Schelén, är med sina 42 lägenheter placerat på tvären i kvarteret Verket, med ett litet torg mot gaturummet. Hälften av lägenheterna har balkong, hälften fönsterpartier ner till golv. Takkupor och utsikt kännetecknar de högst belägna lägenheterna i huset.

Huset Tillie med sina 33 lägenheter är uppkallat efter en svensk-amerikansk stjärncyklist. Mycket riktigt kommer här att finnas generöst med parkeringsplatser för drygt 200 cyklar. Kvarteret Verkets ansvariga Kod Arkitekter, har här gett husen ett klassiskt sydländskt uttryck, med väl tilltagna balkonger och profilerade blomlådor.

Solcellsteknologiska pionjären Mária Telkes har namngett det fjärde huset Telkes, med 50 lägenheter och även här balkonger, takkupor och stora fönsterpartier.

Uppsalas nya stadsdel Rosendal utvecklas snabbt med ett brett utbud av bostäder, butiker, restauranger, friskvård och gym nära verksamhet knuten till Uppsala universitet och en halvtimmes promenadavstånd till centrum.

De fyra husen Gro, Einar, Tillie och Telkes i kvarteret Verket väntas stå färdiga för inflyttning våren 2023.

FAKTA:

Tidplan: maj 2021-mars 2023

Byggherre: HEBA Fastighets ABÅke Sundvall

Totalentreprenör: ByggPartner AB

Arkitekt: Kod Arkitekter AB

Kostnad: 186 Mkr

Bild: HEBA Fastighets AB