Nyheter

Så arbetar byggbranschen för att bli mer hållbar

Hållbarhetsfrågan tar allt större plats i samhället. Inom byggbranschen, som genererar stora utsläpp, läggs stor vikt vid att göra arbetet mer hållbart. Men ännu finns mycket som kan förbättras för att vi ska nå klimatmålen.

År 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser. För att nå målet krävs en stor ansträngning, av såväl privatpersoner som företag. På många håll och kanter går utvecklingen i rätt riktning, inte minst i och med digitaliseringen.

Online casino i framkant av digitaliseringen

Ett tydligt exempel på detta är spelbranschen. Spel om pengar är ett stort intresse bland svenskarna. I dag förläggs bara en liten del av spelandet på fysiska casinon, då online casinon blivit alltmer populärt. Att spela exempelvis slots online, som kan hittas på Spelaspel.se, i stället för på landbaserade casinon kan innebära stora minskningar i utsläpp.

Genom att spela på online casinon slipper man ta bilen till en fysisk spellokal, eller kanske till och med flyget till populära spelstäder som Las Vegas. Därtill är energiförbrukningen stor på landbaserade casinon. I nyss nämnda Las Vegas, till exempel, uppges casinona stå för omkring 20 procent av stadens årliga energiförbrukning.

Stora utsläpp av växthusgaser i byggbranschen

Även bygg- och anläggningsbranschen har en stor inverkan på miljön. I Sverige står branschen för över 20 procent av landets totala utsläpp av växthusgaser, enligt Boverket. Då många produkter importeras från andra länder är det dock inte bara i Sverige man påverkar klimatet.

Bygg- och anläggningsbranschen spelar därmed en viktig roll i att Sverige ska nå klimatmålet till år 2045. Enligt statistiken har man minskat utsläppen av växthusgaser betydligt sedan år 2018, men det finns fortsatt mycket kvar att göra.

Ekonomi före hållbarhet

Branschen uppvisar en stor vilja att bidra till ett mer hållbart samhälle. I en rapport från Ramirent, där över 500 företrädare från byggbranschen kommit till tals, uppger 8 av 10 att de använder miljöanpassade produkter, helt eller delvis.

Trots att de flesta i branschen verkar vara rörande överens om att en omställning måste ske är det långt ifrån alla som prioriterar klimatmålen högst. Den viktigaste faktorn tycks vara den ekonomiska. Av de tillfrågade i Ramirents rapport menar endast en av fem att de i regel prioriterar hållbara alternativ över billigare motsvarigheter.

Att många byggföretag har små marginaler är ingen hemlighet, och det kan därför vara svårt, i vissa fall omöjligt, att välja det hållbara alternativet om det innebär en högre kostnad. Detta är något kunderna har möjlighet att påverka, genom att ställa högre krav på hållbara lösningar hos leverantörerna.

Klimatmålet inte inom räckhåll

Även frågorna om avfallshantering och återbruk är viktiga sådana inom byggbranschen. Fler än 8 av 10 anser att deras avfallshantering fungerar bra. Därtill uppger 6 av 10 att de helt eller delvis använder återbruk.

Siffrorna antyder att hållbarhetsfrågan har ett stort utrymme i branschen. Enligt Karin Ekberg, hållbarhetsexpert på Ramirent, är målet om netto-nollutsläpp till år 2045 dock ännu inte inom räckhåll. För att nå målet krävs bland annat att fler tar bättre vara på materialet och prioriterar miljöanpassade lösningar.