Nyheter

Så blir Värtahamnen Stockholms mest moderna och smartaste innerstadsdel

En stadsdel är inte längre bara en stadsdel – den är en livsstil och ett sätt att förhålla sig till omvärlden. Våra förväntningar på att service och tjänster ska gå i takt med digitaliseringens utveckling är en förutsättning när vi planerar och bygger våra samhällen och städer. Genom satsningar på digital infrastruktur och tekniska lösningar bygger vi smartare och grönare städer. Hur svårt kan det vara?

Digitaliseringen förändrar hur vi lever, kommunicerar, arbetar och till och med hur vi bygger städer. Vilka prioriteringar och åtgärder krävs för att kunna nyttja digitaliseringens fulla kraft och möta behovet hos den moderna storstadsbon? Lyssna på när några av landets vassaste experter inom digitalisering och stadsutveckling diskuterar och framtidsspanar kring den smarta och digitala staden! Här är några av insikterna från avsnittets fem gäster:

– Det fanns en tid när rinnande vatten blev en självklar standard för alla fastigheter och bostäder i Sverige. Nästa steg för att höja standarden är digitaliseringen och med rätt insatser kommer den bli lika självklar som rinnande vatten, säger Khashayar Farmanbar, tidigare energi- och digitaliseringsminister samt IT-och techentreprenör.

– Det finns i princip oändligt mycket värde att skapa av data i samhällsbyggnadsbranschen, för alla. Detta kräver tillgänglighet av kvalitetssäkrad data för aktuellt ändamål. Samtidigt måste branschen gå från informationsutbyte i filer eller systemintegrationer till datadelning i datadelningstjänster, en utvecklande resa, säger Nina Borgström, digitaliseringsstrateg, Tyréns AB.

– Självförsörjandegraden är viktig i den framtida staden. I en kommande rapport som vi skrivit kan vi se att 9 av 10 svenskar är beredda att låna ut sina tekniska prylar som man har i hemmet i händelse av en krissituation – exempelvis drönare, elbil eller bidra med solceller som kan driva en generator, säger Jennie Sinclair, grundare och seniorkonsult, PR-byrån Hipe.

– Med hjälp av AI kan vi snabba upp planprocesser, hitta effektiva kostnadsbesparingar och utforma städer på ett bättre sätt ur ett klimatperspektiv. AI kommer vara en stor del av stadsutvecklarens vardag, men också i slutkonsumentens vardag, säger Anders Wester, arkitekt och teknikexpert, Autodesk.

– Det finns ett större behov än bara ett hem eller en fastighet. Det handlar om hur livet ser ut mellan väggarna och mellan husen och hur digitaliseringen kan stötta det livet – både för de som bor i hemmen och för de som ska bygga husen, säger Keyvan Houshmand, VD och grundare, S. Property Group.

Podcasten Stadsutvecklarnas programledare Kristina Alvendal lägger extra fokus på Värtahamnen och det arbete som sker i området där Stockholms nyaste innerstadsdel växer fram.

– Värtahamnen ska ligga i framkant vad gäller den urbana människans behov och förväntningar. Värtahamnen har alla förutsättningar att ta vara på möjligheterna som digitaliseringen för med sig – lyckas vi med det så kommer vi skapa Stockholms mest moderna och smartaste innerstadsdel!, säger Kristina Alvendal, Stadsutvecklarna i Värtahamnen.

Podcasten finns där poddar finns, eller på följande länk:

Stadsutvecklarna – Digitaliseringen