Nyheter

Semesterbyn sparar 250 000 SEK per år med innovativt solcellssystem på taket – vinner branschens främsta hållbarhetspris

Ramsvik Stugby & Camping i Hunnebostrand i Bohusläns yttersta kustband har vunnit årets hållbarhetspris från branschorganisationen SCR Svensk Camping efter att ha installerat ett av de största solenergisystemen i den svenska besöksnäringen.

Det innovativt utformade systemet, som består av 618 solcellsmoduler fördelade på 86 olika takytor, möjliggjordes genom att använda SolarEdges DC-optimerade teknik för att övervinna designutmaningar och optimera lönsamheten i projektet. Som ett resultat av detta tjänar Ramsvik nu upp till 250 000 kronor varje år genom en kombination av egenförsörjning och försäljning av överskottsenergi.

Torbjörn Backlund, ägare till Ramsvik Stugby & Camping:

– Eftersom anläggningen är rätt komplex valde vi lösningen från SolarEdge efter rekommendation av vår installatör, Apptek Teknik Applikationer. Stugornas tak har en mängd olika former och storlekar och ligger i olika väderstreck. Dessutom ligger de tätt, vilket ger vissa problem med skuggning när solen står lågt. Med ett traditionellt solcellssystem  skulle vi nte ha kunnat utnyttja hela takytan och hade endast kunnat producera 75 kWp el. Med SolarEdges kraftoptimerare som ökar energiproduktionen från varje panel finns det inga sådana begränsningar. Resultatet är att vi kan producera 216 kWp energi, nästan tre gånger så mycket.

– Vi har varit mycket nöjda med systemet, som har fungerat mycket tillförlitligt sedan installationen, trots den korrosiva miljön här på västkusten, tillägger han.  Säkerheten är också en mycket viktig aspekt eftersom vi har hundratals människor i direkt närhet till anläggningen. Här är både vi och räddningstjänsten mycket tillfreds med lösningen

Ramsviks solcellsanläggning producerar 210-230 000 kWh el per år – tillräckligt för att täcka 100 % av stugbyns energibehov.

– De årliga besparingarna plus intäkterna var från början runt 100 000 kr, men med stigande energipriser ser kalkylen allt bättre ut och vi räknar med en förtjänst på ca 250 000 kr i år. Men ännu viktigare än den ekonomiska besparingen är marknadsförings­värdet. I turistbranschen måste man leverera det som gästerna vill ha och hållbarhet är numera ett av de främsta kraven, förklarar Torbjörn Backlund.

Han fortsätter:

– Solenergianläggningen är ett mycket synligt sätt att visa att vi tar hållbarhet på allvar. Med hjälp av data på övervakningsplattformen från SolarEdge-visar vi i realtid hur det går med energiproduktionen och koldioxid­minskningen på en stor skärm på receptionsbyggnadens fasad. Det väcker stort intresse hos våra besökare och har blivit ett verkligt samtalsämne. Slutsatsen är att våra gäster efterfrågar grön energi och uppskattar vår stora satsning.

Ramsvik Stugby & Camping har funnits i 65 år. Semesterbyn är nu större än campingplatsen med totalt 128 stugor på området. Här finns också en fin restaurang med enastående havsutsikt och en populär badplats. Anläggningen, som är öppen från maj till september, har 40 000 gästnätter per år och 16 000 gäster.