Nyheter

Svensk Husproduktion investerar i egen solenergi

– Det här är en stor investering för framtiden, säger Jonas Rubin, Produktions- och inköpschef på Svensk Husproduktion AB. Med en sådan här omställning kan vi bidra i arbetet mot förnybara energikällor, skapa en mer energieffektiv produktion och erbjuda våra kunder hus som produceras i en hållbar och framtidssäkrad miljö.

Investeringen, som förväntas vara klar i början av 2023, kommer innebära att drygt 20 % av produktionens energiförbrukning genereras från solceller.

– Energifrågan är oerhört viktig på bostadsmarknaden, säger Stefan Holmberg, VD för Svensk Husproduktion. Utöver vårt mål att minska vårt klimatavtryck, får vi även en mer ekonomisk och säkrad energikälla.

Energifrågan är något som även påverkar kundernas ekonomiska hållbarhet. Majoriteten av våra hus har energiklass A eller B*, och med den klassningen har kunderna också möjlighet att spara pengar via så kallade Gröna bolån.

I koncernens dotterbolag Trivselhus AB skrev man nyligen ett samarbetsavtal med SmartTech Energy. Det samarbetet innebär att kunderna erbjuds ett integrerat system, där solpaneler och batterier jämnar ut fastighetens effekttoppar och elförbrukning över dygnet. Förutom att man som husägare då ökar sin konsumtion av grön energi, så sänker man sin elkostnad och ökar värdet på fastigheten.

*För att ett hus ska klassas med energiklass A ska energiprestandan ligga minst 50 % under myndigheternas kravnivå, för B-klassning gäller 25 % under kravnivån. Detta att jämföra med att de flesta hus på begagnatmarknaden har energiklass D eller E.