Nyheter

Nytt samarbete skapar en mer hållbar bolånemarknad

Klimatförändringarna innebär att riskerna för skador på fastigheter och byggnader ökar. Nu inleder Borgo ett samarbete med UC för att klassificera sin bolåneportfölj utifrån klimatrisker, med särskilt fokus på vatten, där målsättningen är att skapa en mer hållbar bolånemarknad.

Klimatrisker är en alltmer självklar del vid värdering av och utlåning till bostäder. EU-taxonomins två miljömål, som ska efterlevas sedan årsskiftet, har drivit på utvecklingen.

Det första miljömålet innebär att företag ska redovisa huruvida de signifikant bidrar eller ej till klimatomställning på byggnadsnivå.

Det andra miljömålet handlar om att anpassa verksamhet utifrån klimatförändringar. Skador på fastigheter och byggnader orsakade av klimat innebär finansiella risker som måste hanteras både på portföljnivå och i löpande processer. Skaderisker som fastigheter i Sverige utsätts för är exempelvis kopplade till stormar, havsnivåhöjning, höga vattenflöden, ökad nederbörd, brand, erosion och blixtnedslag.

Med bakgrund till detta har Borgo i samarbete med UC klassificerat sin bolåneportfölj utifrån klimatrisker med särskilt fokus på vatten. UC Fastighetsrisk är en digital tjänst som beräknar en riskklass på varje enskild fastighet. Risk för skada orsakad av klimatpåverkan beräknas utifrån varje objekts specifika förhållanden, exempelvis påverkar höjdförhållanden och belägenhet nära kust och vattendrag risken för vattenskada.

– Som en utmanare på bolånemarknaden vill vi ligga i framkant och också driva på våra egna kunder och marknaden att bli mer hållbar. Vi tycker också att vi som aktör på bolånemarknaden har ett ansvar att underlätta för våra kunder att ta långsiktigt smarta beslut. I samarbete med UC Bostad kan vi nu hantera varje objekt utifrån dess specifika förhållanden. Vi kommer att analysera resultaten och ser intressanta möjligheter att ytterligare förbättra vårt erbjudande och trimma vår kreditprocess för att ge så många som möjligt fördelaktiga villkor, säger Peter Walldour, COO och vice VD på Borgo.

Borgos bolåneportfölj består av krediter förmedlade av Ålandsbanken, ICA Banken, Ikano Bank och Söderberg & Partners samt från och med 2023 även Sparbanken Syd.

– Borgo är en intressant aktör som ligger långt framme när det gäller effektiva och automatiserade processer och jag är inte förvånad att de valde UC Fastighetsrisk som ger sekundsnabba svar på objektsnivå. Våra digitala tjänster har en beprövat hög utvecklingstakt och fokus ligger på att löpande addera fler klimatriskvariabler och förändringar i vår klimattjänst. Detta gör UC Fastighetsrisk till en framtidskompatibel tjänst och ett intressant alternativ till kostsamma statiska områdesanalyser för alla företag som är exponerade mot fastigheter, säger Stéphane Hedman, ansvarig för UC Bostad.

Bild: Gerd Altmann