Nyheter

Skruvtillverkaren klassificerar produkters miljöpåverkan i svenska databaser

Känd leverantör lever upp till ökade hållbarhetskrav från statliga och privata konsumenter med miljödata för sina produkter. Framtagande av miljödata är  en fråga om transparens och trygghet.

Både inköpare och privata konsumenter efterfrågar allt mer hållbara material. Samtidigt stiger kraven på miljöstandarder årligen i takt med den gröna omställningen. ITW Construction Products vill gärna hjälpa sina kunder att nå deras miljöbehov och ambitioner. Som leverantör av bland annat fästelement: Skruvar, spik och ankarmassa, har de därför skapat byggvarudeklarationer för sina olika produkter. Målet är att skapa tillgänglighet och transparens för stora som små aktörer i byggbranschen:

– För oss är det en fråga om trygghet. Vi vill gärna leva upp till våra kunders krav och erbjuda dem transparens och tydlighet som kan hjälpa dem att fatta mer hållbara beslut. Detta ger även möjlighet att bevisa produkternas kvalitet för deras egna kunder, säger Daniel Kjällander, Business Development Specialist på ITW Construction Products.

Bedömning ska vara en guide för hållbara inköp

Även om det redan finns regler och deklarationer på både nationell och EU-nivå så får byggherrar eller köpare genom ny data tydligare miljöinformation, som till exempel kan visa att en produkt är mer miljövänlig än andra liknande produkter.– Sverige har varit ett bra ställe att börja på, eftersom man här har högre krav än många andra länder. Därför är det också helt naturligt att expandera till resten av Norden eftersom man också här prioriterar hållbarhetsinsatser högt under byggprocessen, säger Daniel Kjällander.

På den svenska marknaden klassificerar ITW Construction Products nu åtskilliga av sina produkter baserat på deras miljöpåverkan. Det kan vara faktorer så som återvinningsbara förpackningar, möjlighet att återanvända produkten, livslängden samt energiförbrukningen- och källan.

För att skapa ännu större transparens och användarvänlighet leder bedömningen till ett betyg för produkten. Det är en betygsskala mellan “undvik” och “rekommenderas” som kunderna kan ha som underlag när de planerar sina inköp och projekt.

– Ett lågt betyg innebär att våra kunder behöver skriva en avvikelserapport om varför de köpte produkten. En produkt med högre betyg är däremot lättare att dokumentera och underlättar processen för kunden, förklarar Daniel Kjällander. Han understryker att ITW vill föregå med gott exempel och hjälpa sina kunder i omställningen till hållbara byggen. 

Utöver miljöbedömningarna kan man även hitta information om material, ytbehandling, färgning, plaster och fyllmedel i den samlade databasen.

Databasen har fungerat som ett pilotprojekt i Sverige. ITW arbetar för närvarande med att utvidga databasen till Danmark, så att fler kunder kan fatta välinformerade inköpsbeslut.

Foto: Achim Haupt