Nyheter

Forbo Floorings återtagsprogram Back to the Floor återbrukar och återvinner

Att återbruka eller återvinna delar av de miljontals kvadratmeter golv som läggs varje år innebär självklart en radikal reducering av CO2-utsläpp. Det är en förändring och förbättring som Forbo Flooring givetvis vill vara bidragande till.

Golvbranschen har en enad vision – nämligen att golvföretag ska ha noll utsläpp av växthusgaser till 2045, och Forbo Floorings mål är att genom cirkulärt tänkande och produktionsmetoder stödja denna färdplan som bygg- och anläggningssektorn tagit fram.

– Som ett led i arbetet vill vi med vårt återtagsprogram, Back to the Floor, både återbruka och återvinna material där jungfruligt material ersätts. Och, som första steg fokusera på att öka andelen återvunnet material i produktion, säger Forbo Floorings hållbarhetschef, Johan Björling.

Back to the Floor-resan har pågått en stund och kunder som Högström Golv och Bygg- & Golvtjänst i Gävle är högst bidragande till att ta vara på materialspill. Hittills i år har Högström Golv, som ligger i framkant, bidragit med ca. 5 ton återtaget spillmaterial, och Bygg- & Golvtjänst i Gävle med ca. ett halvt ton. Högström Golv startade 2004 och består av 15 anställda. Bygg- & Golvtjänst i Gävle, troligen Gävles äldsta golvföretag som grundades på 50-talet, har idag 18 anställda.

Både Bygg- och Golvtjänst i Gävle och Högström Golv har i många år jobbat med återtagning av diverse material. PVC-material har i åtminstone de senaste 15 åren varit en vana för båda att återvinna. Återtagandet av linoleum har dock tillkommit på senare år. Att lokala aktörer som Gavlegårdarna, ett fastighetsbolag med över 30 000 gävlebor som hyresgäster, och andra stora upphandlade bostadsbolag är miljömedvetna välkomnas av båda.

– I stort sett samtidigt som vår kund, Gavlegårdarna, efterfrågade vår möjlighet att återta linoleum-spill hade vi besök av en säljare från Forbo Flooring som berättade om återtagningsprogrammet Back to the Floor, säger Tommy Töyrylä, VD på Bygg- & Golvtjänst i Gävle.

Både Högström Golv och Bygg- & Golvtjänst i Gävle erbjuder en gedigen portfolio och lång erfarenhet i branschen med bland annat fingertoppskänsla för materialet linoleum. Enligt Magnus Högström, på Högström Golv, borde linoleum vara det självklara valet för exempelvis projekt i kommuner och regioner då det verkligen finns belägg i att investera skattemedel på ett naturligt hållbart golv.

– Det är ett miljövänligt material som egentligen inte får den uppmärksamhet som den är värd. Fler behöver lyssna på miljöaspekterna kring materialet samt att leverantörerna, via säljarna, skulle kunna trycka mer på fördelarna med det enda naturvänliga golvmaterialet, säger Magnus, VD på Högström Golv.

Genom att fokusera på produktionen där spillet återvinns är återtagningsprogrammet ett första steg och den enklaste vägen. Men, det är långt ifrån tillräckligt för att nå målet. Med programmet Back to the Floor vill Forbo Flooring även kunna återbruka golv och återvinna material från slitna golv med en enkel lösning som bara kräver en sak; löslagda golv. Att råmaterial får en längre livscykel genom att exempelvis golv som legat i en lokal tas upp för att brukas i en annan lokal vid en ombyggnad eller en renovering är ju både miljö-, resurs- och tidsoptimalt.

Att kort summera Forbo Floorings miljö- och hållbarhetstänk, som alltid är en viktig kugge i verksamhetens dna, är onekligen en utmaning, i det ständiga arbete kring hållbarhet företaget bedriver. För att tydligare tillföra kunskap och transparens togs det nyligen fram, från centralt håll på Forbo Flooring Systems, en informationskampanj. Under namnet Going Round – Moving Forward, bryter kampanjen ner ämnet hållbarhet till en mer greppbar process.

– Vi vill göra det enkelt för våra kunder att göra rätt cirkulära golvval, hjälpa dem att minska sitt koldioxidavtryck, minska sin avfallsgenerering och maximera sin användning av förnybara material. Tre ord ligger till grund för allt vi gör: Transparens, cirkularitet och förnybarhet. Genom att centrera allt vi gör kring dessa värderingar säkerställer vi att alla våra produkter levererar värde till både människa och planet” avslutar Johan Björling.