Nyheter

Jesper Johansson stärker Tyréns inom hållbar mobilitet

I november fick Tyréns förstärkning på mobilitetsområdet genom Jesper Johansson – en tidigare medarbetare som under en period drivit eget, men nu återvänt för att ge draghjälp inom en expansiv sektor.

– Det känns väldigt roligt att komma tillbaka, särskilt när företaget så tydligt satsar på att bidra till hållbart resande, säger Jesper.

Avdelningschef Marlene Sjödin menar att rekryteringen innebär ett värdefullt tillskott av djup och nyanserad expertis:

– Jesper har varit en betydande person i branschen under många år. Han har jobbat med mobilitet sedan långt innan branschen i stort visste vad det var och han har en förmåga att se helheten på ett sätt som inte många gör, säger Marlene Sjödin.

Jesper, vad är egentligen hållbar mobilitet?

– Det är ett helt spektrum där vi i ena änden har ”mjuka” åtgärder, eller mobility management. Där försöker vi förändra resenärers beteenden och attityder, för att få dem att använda det reseslag som ger minst klimatpåverkan, exempelvis genom kampanjer, reserådgivning eller parkeringsstyrning. I den andra änden finns kombinerade mobilitetstjänster, eller mobility as a service – MaaS. Där integreras bilpooler, kollektivtrafik och så vidare till ett samlat erbjudande som ska underlätta för människor att lösa sina transportbehov utan egen bil.

Beskriv hur marknaden har utvecklats?

– När jag lämnade Tyréns 2016 handlade det fortfarande mycket om att förklara vad hållbar mobilitet var – nu efterfrågas dessa tjänster aktivt. Dessutom vänder sig aktörerna ofta till oss som grupp snarare än en och en. Man har förstått värdet i att prata ihop sig och ställa frågan: kan vi göra insatser kring mobilitet tillsammans? Exempelvis lägga bilpooler eller cykelservice på ett ställe istället för flera, planera gemensamma leveransboxar eller ta fram kampanjer tillsammans. Generellt sett sker också samverkan tidigare i processen – man tar tag i frågorna redan när man planerar att exploatera ett nytt område.

Hur många arbetar med mobilitet inom Tyréns?

– Vi är 12 personer här i Stockholm som arbetar fokuserat med mobilitet och trafik, plus ett antal kollegor runt om i landet som ingår i vårt nätverk för mobility management. Dessutom har vi en systeravdelning med fokus på trafikdesign och trafikanalys.

Vad ser du för trender och behov på marknaden där Tyréns kan bidra?

– När kommunerna vill skapa attraktiva miljöer med färre parkeringsplatser måste människor förstås kunna resa på andra sätt, med hjälp av kollektivtrafik, bilpooler eller hyrcyklar. Problemet är att aktörerna inte riktigt vet vad de här tjänsterna ger i minskat bilberoende. Här kan Tyréns bidra genom bättre siffror och automatiserade system. Vi kan samla kunskap om effekter och underlätta för alla parter att samverka.

– Det finns också ett stort behov av forum och nätverk där parterna kan lära sig mer, utbyta erfarenheter och samarbeta kring hållbara resor. Som ResSmart – en plattform som vi startat och driver för ett antal kommuner i Stockholms län.

– Globalt händer det mycket inom nya, appbaserade mobilitetstjänster, där alla trafikslag kan ingå. Sverige behöver ta steget in i den här utvecklingen och Tyréns kan hjälpa till att implementera sådana lösningar.

– Kort sagt har vi bredden att bidra inom alla kompetensområden och i alla skeden. Det ger oss en väldig kraft och möjligheter att påverka människors resvanor i en hållbar riktning.