Nyheter

Bra rutiner för beräkningar

Byggnadsfirman Otto Magnusson är mycket aktiv i LFM30 (Lokal Färdplan för en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Malmö 2030) som är landets främsta lokala initiativ för klimatarbete i byggbranschen. Företaget har inövat rutiner för bland annat klimatberäkningar.

Byggnadsfirman Otto Magnusson har provat att göra klimatkalkyler på en del av sina tidigare byggprojekt. Man har använt både Byggsektorns miljöberäkningsverktyg BM och den metodik som har tagits fram inom LFM30. Indata för specifika klimatbelastningar har hämtats från bland annat EPD:er. Mängder har hämtats från kalkylprogrammet Bidcon och importerats till klimatberäkningsverktyget.

När företaget lämnade anbud till Granitor för projekt Fyrtornet i Malmö, inkluderades en klimatkalkyl, baserad bland annat på klimatförbättrad betong nivå 4. Metodiken från LFM30 användes. Kalkylen visade att byggnaden kan klara målgränsen för LFM30 som är 270 kg CO2/kvadratmeter ljus BTA kontor. Enligt LFM30 måste först målgränsen klaras, innan det blir tillåtet att räkna ner klimatbelastningen genom kompensering.

Byggnadsfirman Otto Magnusson har mycket bra beredskap och vana att göra klimatberäkningar, berättar företagets arbetschef David Eriksson. Bild: Alice Losic

För Fyrtornet utfördes beräkningarna till systemhandlingarna. Nu pågår beräkningar till bygghandlingarna och då används mer precisa indata och resultatet får bättre träffsäkerhet.

–Vi har ännu inte utfört klimatkalkyl för något projekt där det är skyldighet att lämna klimatdeklaration till Boverket, då inget av våra projekt har bygglov från i år. Men när den dagen kommer då vi måste ta fram underlag till en skarp klimatdeklaration, ja, då har vi mycket bra beredskap, säger företagets arbetschef David Eriksson.

Likaväl som entreprenörerna hittills tagit fram ekonomiska kalkyler, lika självklart kommer det snart bli att göra en koldioxidkalkyl.