Nyheter

Debatt: ”Klimatpolitiken ska inte avgöras i domstol”

”Klimataktivister har väckt en grupptalan mot svenska staten angående klimatpolitiken. Men att låta domstolar ta över vissa politikområden ger upphov till ett allvarligt demokratiproblem.”

Det skriver Carl Henrik Ehrenkrona, före detta hovrättsråd och rättschef i UD samt svenska statens ombud inför Europadomstolen i en debattartikel i Svenska Dagbladet:

”De svenska domstolarna har i dagarna ställts inför en rent politisk fråga av ett slag som en svensk domstol aldrig hitintills haft anledning att pröva. Detta sedan klimatorganisationen Aurora – en organisation för unga klimataktivister – väckt en så kallad grupptalan mot svenska staten med påståendet att Sveriges klimatpolitik innebär en kränkning av deras rättigheter enligt den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna (Europakonventionen).”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.svd.se/a/MoAv8M/klimatpolitiken-ska-inte-avgoras-i-domstol-skriver-carl-henrik-ehrenkrona