Nyheter

Österlenmejeri ställer om helt till biobränsle

Österlenmejeriet ställer om till biobränsle och tar därmed ett viktigt steg mot en fossilfri produktion. Det är resultatet av samarbetet med energiföretaget Adven. Omställningen bygger på en platsanpassad design där redan befintlig infrastruktur återanvänds.

– Vi behåller pannhuset, men byter ut en gasolpanna mot en biopanna, säger Håkan Roos som är projektutvecklare på Adven.

Själva återanvändandet av pannhuset är en viktig del i Danones och Advens gemensamma projekt i Skåne. Tillsammans med en skräddarsydd och flexibel design kommer det att vara kärnan i den nya energilösningen som delfinansieras av Naturvårdsverket genom Klimatklivet, ett statligt investeringsstöd för fossilfri framtidsteknik.

– Lösningen ska också anpassas för att hantera variationer i produktionen, bland annat med hjälp av en ångackumulator, berättar Håkan Roos.

Anläggningen i Lunnarp startades redan på 60-talet och var då ett traditionellt mejeri. Livsmedelsproducenten Danone tog över 2010 och idag tillverkar de 140 medarbetarna på Österlen ett helt växtbaserat sortiment med den probiotiska frukt- och bärdrycken Proviva i spetsen.

Danone har länge hållit en hög nivå i miljöarbetet och har nyligen tilldelats tre ’A’n i betyg av den internationella icke vinstdrivande organisationen CDP för sitt arbete (Danone Triple A CDP). Ambitionen på global nivå är att uppnå koldioxidneutralitet senast 2050. Ledningen i Lunnarp planerar att dra sitt strå till stacken avsevärt tidigare.

– Vi gick över till 100% förnybar el 2019 och nu vill vi gå längre för att bli helt fossilfria redan 2025. Vi har en lokal plan för hur vi ska ta oss dit, berättar Joakim Andersson som är teknisk chef på Danone Lunnarp.

Danones och Advens biobränsleprojekt inleddes under hösten och den nya pannan väntas vara i drift i slutet av 2023. Minskningen av växthusgaser från Österlenmejeriet beräknas då bli minst 75 procent jämfört med dagsläget.

– Utöver fördelarna för miljön är vi övertygade om att den här investeringen också kommer att betala sig ekonomiskt, säger Joakim Andersson.