Nyheter

Hållbart boende med stomme från K-Prefab

K-Prefab levererar och monterar betongstommen till Skanskas projekt Blå Port i Karlskrona. Blå Port är Skanskas pilotprojekt för klimatinsatser i produktion och långsiktig förvaltning. I projektet strävar man efter att uppnå netto-noll koldioxidutsläpp i driftskedet, minimera utsläppen under byggskedet och skaffa viktig erfarenhet för att nå klimatmålen i kommande projekt.

Projektet innefattar ett 10-våningar högt bostadshus med 57 hyresrättslägenheter som planeras stå klara för inflyttning i september 2023.

K-Prefab ligger i framkant vad gäller klimatförbättrad betong. K-Prefabs EPD:er visar att de flesta av stommens produkter uppnår Nivå 3 i Svensk Betongs Vägledning för klimatförbättrad betong/prefabricerade betongprodukter. Detta innebär minst 30% reduktion av koldioxidutsläpp jämfört med angivet typiskt värde för branschen.

– Vår betongstomme bidrar till ett hållbart och långsiktigt byggande. Vi arbetar kontinuerligt för att minska vårt klimatavtryck genom åtgärder i våra processer, säger Max Hultman, Regionchef Syd K-Prefab AB

Läs mer om hur K-Prefab arbetar med hållbarhet: 

Hållbarhet – K-Prefab (kprefab.se)