Nyheter

Raksystetms skriver ramavtal med Bonava

Raksystems har tecknat ramavtal med Bonava som följer ABK 09 och avser konsultarbete gällande fukt samt andra tjänster inom hela Sverige för Bonava Sverige AB samt Bonavas övriga organisationer.

Avsikten med ramavtalet är ett fördjupat och utvidgat samarbete genom att parterna repetitivt samverkar i hela kedjan Byggsystem – Projektering – Produktion. Parterna ska i samarbete bidra med sin kompetens och erfarenhet utifrån projektens mål med givna ekonomiska och tekniska förutsättningar skapa goda funktionella bostäder och bostadsmiljöer för Bonavas kunder. Konsultföretagets lösningar ska även beakta objektens livscykelkostnader i såväl kort som långt perspektiv avseende produktions- och förvaltningskostnader.

Tjänster som Raksystems kan samarbeta med Bonava enligt ramavtal är:

Miljökonsult/Certifieringar

Sakkunnig och samordning

Beräkningar, analys och simuleringar (handläggande tjänster)

Mätningar och kontroller

Utredning och inventering

Entreprenadbesiktning och kontrollansvarig enligt PBL

Detta ramavtal är gällande från och med 2022-11-30 till och med 2025-11-30.

– Det är mycket glädjande för oss att Bonava, precis som vi på Raksystems, ser en framtid ihop långsiktigt och därför ingått detta ramavtal. Vi har sedan tidigare ett fint samarbete med Bonava i flera projekt men i och med avtalet ser vi fram emot en än mer fördjupad dialog och att vi närmar oss varandra ytterligare och skapar större förståelse för deras verksamhet. På så vis kan vårt konsultteam ge bästa service och arbeta med en god insikt och förståelse för behoven i Bonavas projekt och arbetsgrupper. Vi strävar alltid mot långsiktiga och nära samarbeten med våra kunder för att lyckas med vårt uppdrag för välmående byggnader, människor och miljö, säger Fredrik Lindhagen säljchef Green Building Services.