Nyheter

Saint-Gobain Swedens KL-träguide i uppdaterad version

Saint-Gobain Sweden AB:s projekteringsguide för byggande i KL-trä släpptes första gången hösten 2020 och kommer nu uppdaterad med ett antal nya konstruktionslösningar för hållbara KL-träbyggnader med hög komfort.

Hösten 2020 släppte Saint-Gobain Sweden sin projekteringsguide för KL-träbyggande. Bakgrunden var det ökade byggandet av flervåningshus i trä och framtidsprognosen att denna typ av byggande, av hållbarhetsskäl, kommer att bli allt vanligare.

Nu kommer en uppdaterad version av KL-trä projekteringsguide. I andra upplagan har fem nya konstruktionslösningar tillkommit, tre av dem är för mellanbjälklag, till exempel golvlösningen GK41-lösningen som kan kombineras med golvgips eller Weber golvavjämning.

Guiden har också kompletterats med Webers nya fasadssystem Serpovent G3 och Saint-Gobain Silent Wall. Silent Wall är en bärande yttervägg i lättbyggnadsteknik som möjliggör hög ljudreduktion, energieffektivitet, bra fuktsäkerhet och brandsäkerhet med en tunnare väggtjocklek än vad som normalt behövs.

”I den nya upplagan av KL-träguiden har vi en full hand av lösningar och med de nya mellanbjälklagskonstruktionerna för bostäder förser vi marknaden med verktyg för att klara ljudklass B vilket är en utmaning i bostadsbyggande med KL-trä”, säger Patrik Andersson, Business Development Director, Saint-Gobain Sweden AB.

I flera konstruktioner har Gyprocs normalgipsskiva kompletterats med Gyprocs Ergolite för att sänka konstruktionernas klimatavtryck.

Syftet med guiden är som tidigare att lyfta de utmaningar som byggande av flervåningshus i trä innebär när det kommer till brandsäkerhet, fuktsäkring, ljudmiljö samt bygghöjd och presentera alternativa, säkra och robusta lösningar som möjliggör hållbara byggnader med hög komfort i denna typ av byggande för respektive byggdel. Guiden riktar sig till föreskrivare, arkitekter, konstruktörer och projektörer.