Nyheter

EEF – för hållbar och prisvärd energi

Visionen för Energieffektiviseringsföretagen är att energin ska räcka till alla. Alla människor och företag ska ha tillgång till hållbar och prisvärd energi. Vi når dit med hjälp av energieffektivisering. EEF vill utveckla och säkerställa marknaden för energieffektivisering och vara en aktiv påverkanspart i samhället

Energieffektiviseringsföretagen är en ideell intresseorganisation som samlar leverantörer och beställare av energitjänster och produkter. Som medlemmar i föreningen finns entreprenörer, industrier, branschorganisationer, föreningar, fastighetsägare, företag med flera. EEF har ett starkt engagemang att säkerställa ett förnybart energisystem, för klimatet, miljön och ekonomin.

Energieffektiviseringsföretagen fungerar som en länk mellan organisationens leverantörsmedlemmar och beställarmedlemmar. EEF har ett system för att kunna auktorisera medlemsföretag. Auktorisationen är framtagen för att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras till kunderna på ett tydligt sätt, med hög kvalitet och med kundens bästa för ögonen.

EEF utför även politiskt påverkansarbete, där innehållet i BBR är ett av fokusområdena. Organisationen bevakar också energieffektiviseringsfrågan i EU och internationellt. Här nämns bland annat EU:s energieffektiviserings- och byggnadsdirektiv.

EEF strävar också efter att öka sin ambition i samverkan med olika lärosäten, både universitet och yrkesutbildningar. Energieffektiviseringsföretagen vill ständigt uppdatera sina kunskaper och få tillgång till nya idéer. Ett ömsesidigt utbyte av kunskap inspirerar och bidrar samtidigt till att trygga återväxten i branschen.

För att nå den inledningsvis citerade visionen har EEF formulerat ett antal mål:

Företag från alla branscher inom energieffektivisering, i hela Sverige, har kännedom om och deltar på lämpligt sätt i EEF:s arbete. EEF har plattformar där medlemsföretagen aktivt möts för att få synergier i form av utökade affärsmöjligheter och kunskapsöverföring, för kundernas bästa.

Trovärdigheten för energieffektiviseringsbranschen är hög, främst genom EEF:s auktorisation av leverantörer.

Kunderna vänder sig i första hand till EEF för oberoende och målgruppsanpassad information samt för att hitta kompetenta leverantörer.

EEF har ett nära och väl utvecklat samarbete med akademier och yrkeshögskolor som säkerställer kompetensnivåer och tillgång till välutbildad arbetskraft inom energieffektivisering.

EEF är den mest erkända och trovärdiga aktören vid förändring av lagar och regler inom området energieffektivisering.

Energieffektiviseringsföretagen har också ett tänkvärt motto:

”Det är omodernt att slösa med energi – och dumt och dyrt”

På bilden: – Kunderna vänder sig i första hand till oss för oberoende och målgruppsanpassad information samt för att hitta kompetenta leverantörer, berättar Lotta Bångens, vd för Energieffektiviseringsföretagen.