Nyheter

Ryds Glas minskar C02-utsläppen med 9 ton när Läppstiftet får ny kontorsanpassning

I Göteborg bygger Vasakronan om ett av kontorsplanen i fastigheten Läppstiftet. För att möta projektets höga hållbarhetsmål kommer samtliga invändiga glas att vara återanvända. Projektet utförs av Ryds Glas i led med hållbarhetsinitiativet SKAVANK™ – ett initiativ där bolaget tar vara på glas som i vanliga fall hade slängts trots att glasen är alldeles för bra för att slängas.

Inom glasbranschen slängs stora mängder glas varje år trots att glaset egentligen är alldeles för bra för att kastas. I många fall rör det sig om avskär från produktionen, glas som plockats ner från en tidigare fastighet eller glas som fått en mindre skönhetsfläck. Men glaset som kastas är det egentligen inget fel på och alla garantier, egenskaper och säkerhetsaspekter är fortfarande de samma. Med det som bakgrund föddes SKAVANK™ – ett initiativ där Ryds Glas återanvänder glas som är alldeles för bra för att slängas.

I renoveringen av Läppstiftet ska det aktuella kontorsplanet byggas om till nya rumsbilder vilket innebär att samtliga glas behövde demonteras. Projektet har högt ställda hållbarhetsmål och Ryds Glas anlitades för glasentreprenaden. För att inte behöva producera nya glas demonteras glasen för att sedan monteras upp på nytt. Samtidigt behövs kompletterande glas vilka återvinns från ett annat projekt där glas blivit över.

– Att tillverka nytt glas är extremt energikrävande och enkelt räknat släpps det ut 1,5 kg CO2 per kg glas när nytt glas tillverkas. Därför presenterade vi ett förslag för Vasakronan där vi i stället för att tillverka nytt återanvänder de redan befintliga glasen i Läppstiftet. Genom att återanvända glasen samt komplettera med ytterligare återanvända glas kommer vi spara drygt 9 ton CO2 för glasentreprenaden, säger Alexander Pfister, verksamhetschef på Ryds Glas.

Att demontera glas för att sedan sätta upp dem igen är något som tidigare förekommit i mindre skalor, men i Läppstiftet rör det sig om ett helt kontorslandskap. Här ska cirka 200 kvadratmeter återanvänt glas monteras.

– Det här är en ny tankeprocess där man verkligen får tänka utanför boxen och att återanvända så mycket som möjligt är något vi kommer se mer och mer av i framtiden. Vi behöver bli riktigt duktiga på det här och för vår del är SKAVANK™ helt i linje med vårt hållbarhetsfokus, säger Alexander Pfister, verksamhetschef på Ryds Glas.

Åtta löften för ett lyckat projekt och samarbete

I projektet var Ryds Glas underentreprenör till Säve Bygg som bygger om kontorsplanet på uppdrag av Vasakronan. Precis som i alla projekt har Ryds Glas lagt stor vikt vid sina åtta löften vilket bland annat innebär att bolaget alltid håller tiden, lyssnar, finns till hjälp och håller kunden informerad. Samtidigt har Ryds Glas högt satta hållbarhetsmål där bolagets CO2-utsläpp ska minska med 50 procent till 2030 och uppå netto nollutsläpp till 2045.

– För att lyckas med målen har vi startat i gång flera hållbarhetsinitiativ. SKAVANK™ är ett av dessa och genom att ge glas en andra chans minskar vi både vårt eget och kundernas CO2-utsläpp rejält, avslutar Alexander Pfister.