Nyheter

Den svenska modellen ska utveckla takbranschen

Mataki investerar miljonbelopp i nya utbildningslokaler samt ett hållbarhetsprojekt för att testa förnyelsebart material i takpapp. Båda exemplen ingår i den svenska modellen; en strategisk satsning på fem prioriterade områden för att utveckla takbranschen.

– Vi är ett kunskapsdrivet företag som vill vara med och utveckla takbranschen. Den svenska modellen är en strategisk satsning på våra fem viktigaste områden. Till exempel utbildning där vi investerar i nya utbildningslokaler och ett utökat utbildningsprogram. Ett annat prioriterat område är hållbarhet där vi deltar i ett Vinnova-projekt som koordineras av RISE med syfte att ersätta fossilbaserad bitumen i takpapp med förnyelsebart luktfritt lignin, säger Hans Månsson, marknadschef och teknisk chef hos Nordic Waterproofing (Mataki).

Matakis prioriterade områden i den svenska modellen är:

Systemlösningar. Mataki tillhandahåller pedagogiska hjälpmedel för sina produkter och systemlösningar i form av projekteringsvägledningar, ritningsmaterial, digitala modeller (BIM) och rekommenderade konstruktioner.

Hållbarhet. Mataki arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor och har lyckats sänka sitt CO2-avtryck med 2500 ton per år. Företaget erbjuder marknadens enda tätskiktssystem (Mataki Power) som installeras med eldriven utrustning istället för svetsning med gasol. Mataki var en av de första i takbranschen att ta fram miljövarudeklarationer för sina produkter och likaså att få bedömningen Rekommenderas av Byggvarubedömningen (Unotech FR). Fokus framåt är framförallt att öka användningen av återvunna material och förnyelsebara råvaror i företagets produkter.

Svenskt regelverk. Mataki bevakar och håller sig uppdaterade om svenska byggregler, standarder och branschstandarder. Några exempel är AMA Hus, Boverkets byggregler, Tätskiktsgarantiers riktlinjer, Grönatakhandboken samt SIS kommitté för takprodukter, taksäkerhet och tätskikt för byggnadsverk (TK193).

Utbildning. Utöver monteringsutbildningar för takentreprenörer och snickare erbjuder Mataki även en rad olika utbildningar för konstruktörer, arkitekter, fastighetsägare och återförsäljare. Nu görs en större satsning på nya utbildningslokaler, ett breddat utbildningsprogram samt ett digitalt utbildningsverktyg.

Garantier. Mataki erbjuder omfattande garantier för såväl enskilda produkter som systemlösningar. Garantierna är en trygghet för både takentreprenörer och fastighetsägare.

– Vi hoppas att den här satsningen ska bidra till ökad kunskap, högre kvalitet, mer samverkan och bättre hållbarhet i den svenska takbranschen, avslutar Hans Månsson.