Nyheter

Sweco projektleder grön vätgasanläggning

Sweco har fått i uppdrag att projektleda RES gröna vätgasanläggning samt bidra till industriell symbios när restvärmen från den 20 MW stora anläggningen ska tas tillvara för uppvärmning av exempelvis fastigheter, fiskodlingar och växthus.

Utanför Ånge i Västernorrland planeras ett grönt industrikluster där hjärtat blir en vätgasanläggning som möjliggör gröna industrietableringar i området. Anläggningen kommer att drivas av 20 MW grön el. För att skapa industriell symbios kommer restvärmen från anläggningen att användas till fjärrvärme för uppvärmning av exempelvis kommunens fastigheter, fiskodlingar och växthus.

Swecos uppdrag är att projektleda en konceptstudie av anläggningen samt bistå med teknisk kompetens i de diskussioner som förs med aktörer som potentiellt kan nyttja restvärmen för att åstadkomma industriell symbios. I uppdraget ingår att genomföra vatten-, miljö- och elkraftsutredningar, anläggningsutformning, övergripande layout och förbereda tillståndshantering.

– Mer fossilfri vätgas är en av nycklarna i den gröna omställningen, särskilt som vi ser att efterfrågan inom industrin och energisektorn ökar i närtid. Det gläder mig att Swecos djupa och breda kompetens kommer till nytta i projektet och dessutom bidrar till industriell symbios som helt klart är en framtidsfråga, säger Conny Udd, divisionschef Energy & Industry på Sweco.

– Vi ser att utvecklingen som sker i Ånge nu sätter standarden för hur vi behöver jobba med förnybar energi mot industrin framåt. Det behöver finnas ett systemtänk och möjlighet att förädla energin lokalt. Vi är glada över att jobba tillsammans med Sweco och välkomnar deras breda kompetens i den här processen, säger Sigrid Nord, projektledare på RES.

I uppdraget involveras Swecos experter inom kraftförsörjning, markteknik, byggteknik, risk, vatten, VA-process, miljö, arkitektur.

Uppdraget påbörjades i september 2022. Vätgasanläggningen planeras att stå färdig 2025.

Foto: Gerd Altmann