Nyheter

Borås signerar sitt första klimatkontrakt

Igår undertecknade Borås Stad sitt första klimatkontrakt och tar därmed ett kliv framåt i arbetet med klimatomställningen. Genom kontraktet åtar sig Borås att snabba på omställningen till klimatneutralitet och hållbarhet.

– Klimatkontraktet visar att vi menar allvar med Borås Stads engagemang och att vi vill gå i en klimatsmart riktning tillsammans med andra, säger Ulf Olsson (S), Kommunstyrelsens ordförande i Borås.

Den politiska ledningen från 23 svenska städer samt generaldirektörerna från sex myndigheter signerar Klimatkontrakt 2030 under en ceremoni i Stockholm på European Viable Cities Day. Klimatkontrakt 2030 är Europas första klimatkontrakt som tas fram inom Viable Cities innovationssatsning Klimatneutrala städer 2030 – Sveriges hittills största inom området med en total budget på över 200 miljoner kronor.

Genom kontraktet åtar sig städerna att snabba på omställningen till klimatneutralitet och hållbarhet, samtidigt som den nationella nivån åtar sig att stötta och underlätta städernas arbete. Viable Cities åtar sig att tillsammans med dessa och andra parter driva arbetet framåt. De tjugotre städerna testar nya samarbeten och lösningar och lär av varandra så att andra städer enklare och snabbare ska kunna ställa om.

– Borås ska vara en hållbar och klimatneutral stad 2030, och för att nå det målet krävs både mod och nytänkande. Här behöver alla goda krafter samverka – kommuner, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Med Viable Cities som gemensam arena ökar våra chanser att lyckas, säger Ulf Olsson (S).

Under hösten 2021 stod det klart att Borås tilldelats 4,9 miljoner kronor i projektmedel och projektet Klimatneutrala Borås 2030 startades. I projektet samverkar Borås Stad med Navet Science Center, Science Park Borås, Borås Energi och Miljö AB och Fristadbostäder AB.

– Klimatkontrakt 2030 utgör en grundpelare i projektet och nu när vi har det på plats kommer vi att kunna ta höjd för kvalitativa samarbeten och kraftfullare insatser, både inom partnerskapet och tillsammans med fler. Under året som gått har vi arbetat med att rigga projektet utifrån Borås största utmaningsområden samtidigt som vi har börjat testa saker, säger Frida Andersson, projektledare för Klimatneutrala Borås 2030.

– Den största utmaningen är att hitta och genomföra större åtgärder på så kort tid som möjligt. Men min upplevelse är att många aktörer i Borås är positivt inställda till att kavla upp ärmarna och börja jobba för en klimatneutral stad, säger Frida Andersson.