Nyheter

Ny hållbarhetschef på SGDS Gruppen

SGDS Gruppen med Dahl och Optimera skapar möjligheter för hållbarhet inom vs, va och byggbranschen. Genom att arbeta målinriktat är ambitionen att minimera klimatpåverkan, erbjuda kunder miljövänliga produkter och medarbetare en säker och inkluderande arbetsplats.

– Hållbarhet är högt prioriterat inom SGDS Gruppen, de utmaningar som branschen och samhället står inför är komplexa. Vi samarbetar därför fokuserat med miljöpåverkan i hela vår värdekedja, från teknikval och produktion till logistik, säger Göran Dahlin vd SGDS Gruppen AB och avslutar: Det känns tryggt att ha Hanna ombord, hennes erfarenhet och kompetens kommer att vara värdefull i vårt arbete.

Hanna Hallin kommer nu att vara ytterst ansvarig för området inom gruppen och tar med sig en bred erfarenhet. Hanna har de senaste tio åren utvecklat strategier inom hållbarhet och drivit tvärfunktionell implementering. Hon har erfarenhet från branschsamarbeten och affärsutveckling från H&M-gruppen, både från koncernhuvudkontoret i Sverige och från Kina, som del av ledningsgruppen för försäljningsmarknaden. Dessförinnan hade Hanna olika chefs- och styrelseposter inom ideella sektorn, och bedrev samarbeten samt påverkansarbete i Sverige, EU och globalt.

Närmast arbetade Hanna fokuserat med tjänsteutveckling som hållbarhetschef på ett av H&M-gruppens B2B-initiativ, bland annat för att tillgängliggöra produktdata vid inköpsbeslut. Det är också något som SGDS-gruppen prioriterar i sitt hållbarhetsarbete framåt.