Nyheter

Forskare, KTH: ”Överge idén om att återvinning är bäst”

”Återvinning är inte alltid det bästa alternativet.  Att fortsätta att använda äldre produkter kan göra att farliga kemikalier fortsätter att spridas.  Vi måste diskutera problemen med återvinning.”

Det skriver Nils Johansson, forskare på KTH i en debattartikel i Expressen:

”Att handla second hand eller köpa produkter som innehåller återvunnen plast marknadsförs som hållbara val. Forskning har dock visat att ambitionen att kvarhålla material så länge som möjligt i ekonomin riskerar att även behålla ämnen som önskas fasas ut. Vaser och antikviteter kan till exempel innehålla kvicksilver och plastprodukter kan innehålla långlivade kemikalier som PCB. ”

”Farliga ämnen återvinns även oavsiktligt in i nya produkter.  I plastinsamlingen hamnar all sorts plast. Olika plasttyper, så kallade polymer, blandas i insamlingen. Till exempel en matförpackning av plats, en plastpåse och en mugg.”

Läs hela debattartikeln här:

https://www.expressen.se/debatt/overge-iden-om-att-atervinning-ar-bast/